Autodesk Architecture Engineering & Construction Collection ชุดซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้าง (Architecture, Engineering & Construction) โดยในชุดจะประกอบไปด้วยซอฟต์แวร์และซอฟต์แวร์เสริมความสามารถ ดังนี้

Autodesk AutoCAD Inventor ซอฟต์แวร์สำหรับการเขียนแบบชิ้นส่วนอุตสาหกรรม และการออกแบบเครื่องกลแบบ 3 มิติ ที่ง่ายที่สุด

Autodesk AutoCAD ซอฟต์แวร์สำหรับมืออาชีพเพื่อการเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และงานเขียนแบบทั่วไป ทั้งในรูปแบบของ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยมีคำสั่งและเครื่องมือให้คุณเลือกสำหรับใช้งานอย่างมากมาย เพื่อตอบสนองต่อทุกจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานของคุณ

Autodesk AutoCAD Architecture ซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบงานสถาปัตยกรรม ที่มีไลบรารี่ต่างๆ ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

Autodesk Navisworks Manage ซอฟต์แวร์สำหรับการตรวจสอบงานออกแบบ ทั้งในส่วนของการออกแบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และงานอุตสาหกรรม โดยโปรแกรมสามารถจำลองการออกแบบให้อยู่ในรูปแบบของ 3 มิติ เพื่อให้สามารถเห็นภาพรวมของงานออกแบบได้ง่าย

Autodesk 3ds Max ซอฟต์แวร์สำหรับงานขึ้นรูป 3D Modeling สร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation) และการทำภาพให้ดูเสมือนจริง (Rendering) ระดับสูง สามารถสร้างงานเกมส์ และสร้างภาพเสมือนจริง (Design Visualization) ที่มีการแสดงผลทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้อย่างง่าย