Autodesk Revit

ซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกับแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) ที่มาพร้อมกับคุณสมบัติต่าง ๆ
ทั้งการออกแบบสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมระบบอาคารและโครงสร้าง และการก่อสร้าง
ซึ่งรองรับการทำงานของทุกสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และรองรับกระบวนการทำงานออกแบบร่วมกัน

Autodesk Revit คือ ซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานที่ตอบสนองต่อกระบวนการทำงานบนระบบแบบจำลองสารสนเทศอาคาร หรือ Building Information Modeling (BIM) โดยซอฟต์แวร์ Revit เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถใช้และสร้างโมเดลแบบอัจฉริยะขึ้นมา เพื่อใช้ในกระบวนการวางผัง ออกแบบ ก่อสร้าง และจัดการอาคาร และสาธารณูปโภค

โดยซอฟต์แวร์ Revit ยังรองรับการทำงานในลักษณะของการบูรณาการกระบวนการทำงานด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน นอกจากนี้ยังสามารถทำงานเพื่อสร้างสรรค์ผลงานออกแบบร่วมกันได้อีกด้วย


Revit : เครื่องมือสำหรับตอบสนองการทำงานร่วมกันแบบ BIM

การทำงานผ่านระบบ Worksharing ใน Revit จะช่วยให้สมาชิกในหลายๆ ทีมสามารถทำงานบนโปรเจคเดียวกันในขณะเวลาเดียวกันได้ด้วยการทำงานผ่านระบบโมเดลส่วนกลางที่ได้ทำการแชร์ไว้

One multidiscipline BIM platform
Revit นั้นมีคุณสมบัติรองรับทุกสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องภายในโครงการออกแบบและก่อสร้าอาคาร เมื่อสภาปนิก วิศวกร และการทำงานด้านก่อสร้างบนแฟลตฟอร์มเดียวกัน ความเสียงของข้อผิดพลาดของการแปลงข้อมูลก็จะลดลงและลดกระบววนการออกแบบที่ต้องมาทำการคาดเดากัน

Interoperability
Revit จะช่วยการทำงานของคุณกับสมาชิกของทีมงานในโครงการ เพราะมันสามารถทำการนำเข้าและส่งออก หรือทำการลิงค์ข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบด้วยกัน ทั้ง IFC, DWG™ และ DGN

ความสามารถของซอฟต์แวร์ Autodesk Revit

.Design.

Revit มาพร้อมกับความสามารถในการสร้างแบบจำลองของส่วนประกอบต่างๆ วิเคราะห์ และจำลองระบบรวมถึงโครงสร้าง ตลอดจนการสร้างเอกสารแบบจากโมเดล Revit ที่ได้ทำการสร้างขึ้น

.Collaborate.

ผู้ร่วมโครงการหลายๆ คนสามารถเข้าถึงโมเดลที่ได้ทำการแชร์ไว้ที่ส่วนกลาง ซึ่งก็จะส่งผลให้การประสานพิกัดต่างๆ ของการออกแบบและก่อสร้างนั้นดีขึ้น และลดผลกระทบอันเกิดการการชนชั้นของวัตถุ และลดการทำงานซ้ำซ้อน

.Visualize.

สื่อสารผลงานออกแบบที่ตั้งใจไว้ให้กับเจ้าของโครงการและสมาชิกในทีมงานด้วยการใช้โมเดล 3 มิติ ที่มีความสามารถสูง สามารถนำเสนอผลงานได้หลากหลายวิธี

.Revit for architects.

คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ Autodesk Revit เพื่อนำไอเดียจากขั้นตอนในกระบวนการของการออกแบบ ไปสู่การสร้างเอกสารแบบก่อสร้างในซอฟต์แวร์เดียว ด้วยความสามารถของซอฟต์แวร์ในการร่างแบบอย่างอิสระตามที่คุณต้องการ การสร้างฟอร์มแบบ 3 มิติได้อย่างรวดเร็ว และสามารถจัดการรูปแบบของฟอร์มต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ด้วยซอฟต์แวร์ Revit ยังทำให้คุณสามารถสร้างแผนผังอาคาร ระดับ ส่วนตัด รวมถึงมุมมองแบบ 3 มิติ และอื่น ๆ บนพื้นฐานของข้อกำหนดต่าง ๆ สำหรับงานออกแบบ โดยคุณสามารถปรับแต่งประสิทธิภาพของอาคาร ผ่านการวิเคราะห์วัสดุ ปริมาณ ตำแหน่งและผลกระทบจากแสงอาทิตย์ และยังสามารถสร้างงานนำเสนอที่สวยงาม เพื่อทำให้การสื่อสารผลงานการออกแบบของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

.Revit for structural engineers.

คุณสามารถใช้เครื่องมือเฉพาะทางต่าง ๆ สำหรับการออกแบบโครงสร้าง ที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ Autodesk Revit ในการสร้างแบบจำลองโครงสร้างร่วมกับส่วนประกอบอื่น ๆ ของอาคาร ที่สามารถใช้ในการประเมินว่าเป็นไปตามข้อกำหนดและความปลอดภัยต่าง ๆ หรือไม่ นอกจากนี้ยังสามารถทำการวิเคราะห์โครงสร้าง และทำการส่งออกข้อมูลไปยังซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์แบบจำลองและงานออกแบบต่าง ๆ ในขณะที่คุณทำการสร้างโมเดลในซอฟต์แวร์ Revit ได้อีกด้วย

.Revit for mechanical, electrical, and plumbing (MEP) engineers.

ด้วยซอฟต์แวร์ Autodesk Revit จะทำให้คุณสามารถทำการออกแบบงานระบบอาคาร หรือ MEP ที่สามารถเชื่อมต่อกับส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรม และโครงสร้างของอาคารได้อย่างแม่นยำ ด้วยข้อมูลที่มีความเที่ยงตรงจากโมเดลที่ชาญฉลาด ซึ่งคุณสามารถออกแบบและสร้างเอกสารได้ในบริบทของแบบจำลองสารสนเทศอาคารอย่างเต็มรูปแบบ ที่รวมส่วนประกอบต่าง ๆ ทั้งทางสถาปัตยกรรม โครงสร้าง และสามารถจำลองเพื่อตรวจสอบการออกแบบจากกระบวนการออกแบบที่ผ่านมา

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้แนวคิดของการวิเคราะห์การใช้พลังงาน สำหรับการคำนวณผลทางวิศวกรรม รวมถึงการเตรียมรายละเอียดสำหรับการประสานงานในขั้นตอนของการผลิตและติดตั้งในพื้นที่หน้างานจริง

.Revit for construction professionals.

ด้วยซอฟต์แวร์ Autodesk Revit ทำให้คุณสามารถทำการประเมินความเป็นไปได้ในการออกแบบและการก่อสร้างก่อนเริ่มทำการก่อสร้างจริง และยังช่วยสร้างความเข้าใจที่มากขึ้นในกระบวนการ วิธีการ และวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการก่อสร้าง อีกทั้งยังสามารถใช้โมเดลจากซอฟต์แวร์ Autodesk Revit มาเป็นข้อมูลสำหรับการประสานงานกันระหว่างสำนักงานและหน้างานก่อสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การประกันคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพของโครงการ

ซอฟต์แวร์ Autodesk Revit สามารถทำงานร่วมกันกับซอฟต์แวร์อื่นได้อย่างไร

Use a complete set of integrated BIM tools in the Architecture, Engineering & Construction Collection
Revit + AutoCAD + Navisworks + more (video: 4:17 min.)

ความแตกต่างระหว่างซอฟต์แวร์ Autodesk Revit และ Autodesk Revit LT

Decription Plan, design, construct, and manage buildings and infrastructure with powerful tools for Building Information Modeling. Produce architectural designs and documentation with more cost-effective, streamlined BIM software.

Use for

• Modeling building components
• Analyzing and simulating systems and structures
• Iterating and visualizing designs
• Generating design documentation for fabrication or construction
• Designing and documenting building projects using BIM
• Generating 3D views
• Producing BIM deliverables

What it does

• Offers BIM features for architectural design, structural engineering, and MEP engineering and fabrication
• Imports, exports, and links data with formats including IFC, DWG™, and DGN
• Includes tools for: 3D design visualization, Reinforcement detailing and Linking with steel detailing
• 3D modeling in BIM
• Design documentation
• Design file exchange with Revit software users

Licensing

Single-user

Includes

• Dynamo computational BIM design software
• Insight
N/A

ความต้องการของระบบสำหรับซอฟต์แวร์ Autodesk Revit

System requirements for Autodesk Revit 2020
Minimum (Entry-Level Configuration)

Operating System
Microsoft® Windows® 10 64-bit (Windows 10 Enterprise/ Windows 10 Pro)

Note: Microsoft® Windows® 7 SP1 64-bit, Enterprise, Ultimate, and Professional is supported but not recommended.

CPU Type • Single- or Multi-Core Intel®, Xeon®, or i-Series processor or AMD® equivalent with SSE2 technology. Highest affordable CPU speed rating recommended.
• Autodesk® Revit® software products will use multiple cores for many tasks.
Memory 8 GB RAM
• Usually sufficient for a typical editing session for a single model up to approximately 100 MB on disk. This estimate is based on internal testing and customer reports. Individual models will vary in their use of computer resources and performance characteristics.

• Models created in previous versions of Revit software products may require more available memory for the one-time upgrade process.

Video Display Resolutions Minimum: 1280 x 1024 with true color
Maximum: Ultra-High (4k) Definition Monitor
Video Adapter Basic Graphics: Display adapter capable of 24-bit color
Advanced Graphics: DirectX® 11 capable graphics card with Shader Model 3
Disk Space 30 GB free disk space
Media Download or installation from DVD9 or USB key
Pointing Device MS-Mouse or 3Dconnexion® compliant device
Browser Microsoft® Internet Explorer® 10 (or higher)
Connectivity Internet connection for license registration and prerequisite component download

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Autodesk Revit

สำหรับท่านที่สนใจซอฟต์แวร์ Autodesk Revit
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และสั่งซื้อซอฟต์แวร์ ได้ที่

ฝ่ายขาย บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด
หมายเลขโทรศัพท์ 02 267 6388 - 9 หรือที่อีเมล์ sales@vr-3d.com