การอบรมหลักสูตร Autodesk Revit for MEP Training Course (3 Days)

วิทยากร

คุณรัช กุลนรัตน์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการใช้งาน Autodesk Revit และรายละเอียดของคำสั่งต่างๆ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะของการทำงานของโปรแกรม (Basic Workflow) เพื่อการต่อยอดในการนำไปประยุกต์ใช้งานหรือเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไป

หลักสูตรเหมาะสำหรับ

1) วิศวกรโยธา 2) นายช่างโยธา 3) ผู้รับเหมา 4) นิสิต/นักศึกษา 5) บุคคลทั่วไปที่สนใจ

ผลที่ได้รับจากการอบรม
 1. ผู้เข้าอบรมมีความสามารถในการใช้โปรแกรม Autodesk Revit MEP

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
 1. มีความรู้พื้นฐานในการใช้งาน AutoCAD เบื้องต้น
 2. มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 3. ควรเป็นผู้ทำงานเกี่ยวกับการเขียนแบบ ออกแบบ เกี่ยวกับงานระบบ
รายละเอียดการอบรม

1. ค่าอบรม 16,000 บาท ต่อ 1 ท่าน
2. จำนวนวันอบรม 3 วัน เริ่มอบรมตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
3. จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมต่อรอบไม่เกิน 10 ท่าน

รายละเอียดหัวข้อในการอบรม

หมายเหตุ: เนื้อหาการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความเหมาะสมหรือให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเวลาของการอบรม

วันที่ 1 – General Project Setup, Plumbing(Domestic,Sanitary and Other Piping)

 • Fire Protection Pipe Settings and Routing
 • ส่วนประกอบต่างๆ ของหน้าจอ Autodesk Revit MEP (User Interface)
 • การกำหนดหน่วยในการเขียนงาน (Project Unit)
 • Working with Plumbing Fixtures
 • Working with Architectural Linked-in Plumbing Model
  – Create Custom Pipe Assemblies
  – Copy/Monitor Plumbing Fixtures
 • Choosing Pipe Settings and Pipe Routing Options
  – Sloping Pipe
  – Annotating Invert Elevation and Slope
 • Using Fittings
  – Using Pipe Fitting Controls
  – Placing Valves
 • Setting Visibility of Piping
 • Understanding the Essentials of Placing Fire Protection Equipment
  – Point of Connection
  – Fire Pump Assembly
  – Fire Riser Assembly
  – Sprinkler Heads
 • Creating Fire Protection Systems
  – Creating a Fire Protection Wet System
  – Filtering Fire Protection Systems
 • Using Mechanical Joint Fittings

วันที่ 2 – Mechanical Systems

 • Planning Mechanical Systems
  – Placing Spaces
  – Placing a Space in an Open Area
  – Placing a Multi – Level Space
  – Viewing Zones in the System Browser
  – Creating Zones on a Single Level
  – Creating Zones on a Multiple Levels
  – Working with the Analytical
  – Analyzing Heating and Cooling Loads
  – Creating a Zone Color Scheme
  – Creating an Airflow Schedule
 • Design Mechanical Air Systems
  – Placing Hosted Air Terminals
  – Placing Non–Hosted Air Terminals
  – Creating Secondary Supply Air Systems
  – Creating Ductwork for Secondary Supply Air Systems
  – Manually Creating Ductwork

วันที่ 3 – Electrical Systems

 • Planning an Electrical Systems
  – Specifying Electrical Systems
  – Defining Required Lighting
  – Creating Color Fills and Schedules
 • Designing an Electrical Systems
  – Creating Lighting Circuits with Wire
  – Creating Lighting Circuits without Wire
  – Creating a Switch Systems
  – Creating Power Loads
  – Balancing Wire Size and Breaker Sevice
  – Checking Your Design
สิทธิพิเศษ

 

1. ใบประกาศนียบัตร (Certificate of Completion)
2. เอกสารประกอบการอบรม
3. อาหารกลางวัน พร้อมอาหารว่าง 2 ช่วง
4. ฟรีส่วนลด 10 % ในการอบรมหลักสูตรครั้งถัดไป

สถานที่จัดการอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม วี อาร์ ดิจิตอล เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (VR Digital Training Center)
เลขที่ 154 ซอยสุขสันต์ ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 [แผนที่]

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมการอบรม

สำหรับท่านที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรมของ VR Digital Training Center
สามารถติดต่อได้ที่ คุณวรางคณา บุญญาสถิตย์ (อีฟ)
หมายเลขโทรศัพท์ 061 853 4554 และ 02 267 6388-9 หรือที่อีเมล์ warangkana@vr-3d.com