การอบรมหลักสูตร Lumion for Presentation (1 Day)

วิทยากร

คุณปองภพ นาคพงศ์พันธุ์

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างทักษะการใช้งานโปรแกรม Lumion ในด้านการสร้างภาพเสมือนจริง และภาพ Animation ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างผลลัพธ์ได้อย่างถูกต้อง

หลักสูตรเหมาะสำหรับ

1.สถาปนิก 2.วิศวกร 3.ผู้รับเหมา 4.พนักงานเขียนแบบ 5.บุคคลทั่วไปที่สนใจ

ผลที่ได้รับจากการอบรม

ผู้เข้าอบรมมีความสามารถในการใช้โปรแกรม Lumion

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
 1. มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 2. ควรเป็นผู้ทำงานเกี่ยวกับการเขียนแบบ ออกแบบ เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม
รายละเอียดการอบรม

1. ค่าอบรม 5,000 บาท ต่อ 1 ท่าน
2. จำนวนวันอบรม 1 วัน เริ่มอบรมตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
3. จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมต่อรอบไม่เกิน 10 ท่าน

รายละเอียดหัวข้อในการอบรม

 • เรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆ ของหน้าจอโปรแกรม Lumion
 • การ Import โมเดลมาจากโปรแกรมต่างๆ เช่น Revit, AutoCAD, SketchUp หรือ 3dMax เป็นต้น
 • การกำหนดสภาพอากาศ เช่น ทิศทางของแสงแดด และลักษณะของเมฆ
 • การสร้างลักษณะภูมิประเทศ เช่น การสร้างภูเขา, การขุดบ่อ, การสร้างทะเล, การใส่หญ้า เป็นต้น
 • การใส่โมเดลสำเร็จรูปของโปรแกรม Lumion เช่น ต้นไม้, รถ, เสียงดนตรี, ใส่ไฟ, ใส่หมอก, เฟอร์นิเจอร์, คน, บ้าน เป็นต้น
 • วิธีการตั้งกล้อง
 • การใส่ Effect ต่างๆ
 • การสร้างภาพนิ่ง
 • การสร้าง Animation

หมายเหตุ: เนื้อหาการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความเหมาะสมหรือให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเวลาของการอบรม

สิทธิพิเศษ

 

1. ใบประกาศนียบัตร (Certificate of Completion)
2. เอกสารประกอบการอบรม
3. อาหารกลางวัน พร้อมอาหารว่าง 2 ช่วง
4. ฟรีส่วนลด 10 % ในการอบรมหลักสูตรครั้งถัดไป

สถานที่จัดการอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม วี อาร์ ดิจิตอล เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (VR Digital Training Center)
เลขที่ 154 ซอยสุขสันต์ ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 [แผนที่]

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมการอบรม

สำหรับท่านที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรมของ VR Digital Training Center
สามารถติดต่อได้ที่ คุณวรางคณา บุญญาสถิตย์ (อีฟ)
หมายเลขโทรศัพท์ 061 853 4554 และ 02 267 6388-9 หรือที่อีเมล์ warangkana@vr-3d.com