SketchUp Studio for Higher Education

ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษาจาก SketchUp สำหรับอาจารย์ผู้สอน และนิสิต/นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ที่มาพร้อมกับเครื่องมืออันทรงพลังและครบถ้วนที่สุดของ SketchUp ในราคาที่สามารถเข้าถึงได้
SketchUp Studio for Higher Education คือ ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษาแบบรายปีจาก SketchUp สำหรับนิสิต/นักศึกษา (Students) ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา และอาจารย์ผู้สอน (Educators) ที่ปฏิบัติงานสอนอยู่ในสถาบันระดับอุดมศึกษา โดยมาพร้อมกับเครื่องมืออันทรงพลังและครบถ้วนที่สุดของ SketchUp ที่สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ SketchUp Pro เพื่อการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานอาคารและสถาปัตยกรรมในรูปแบบ 3 มิติ ที่สามารถใช้งานได้ง่าย ซอฟต์แวร์ Sefaira สำหรับการวิเคราะห์และพัฒนาประสิทธิภาพของอาคารผ่านระบบคลาวด์ รวมถึงการสร้างสรรค์เอกสารรูปแบบต่าง ๆ และการแบ่งปันแนวคิดการออกแบบที่ยอดเยี่ยมของคุณร่วมกับอาจารย์ผู้สอน และเพื่อน ๆ ทุกคนในชั้นเรียนด้วยราคาที่สามารถเข้าถึงได้

ชุดเครื่องมืออันทรงพลังที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษา
SketchUp Studio for Higher Education

SKU-EDU-I1

Intuitive 3D modeler

ด้วยซอฟต์แวร์ SketchUp และเครื่องมือต่าง ๆ ที่สามารถใช้งานได้ง่าย จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการออกแบบอาคารและสถาปัตยกรรมในรูปแบบ 3 มิติ

SKU-EDU-I2

Presentation-ready Graphics

คุณสามารถนำเสนอผลงานในรูปแบบกราฟฟิกที่มีความต่อเนื่องและน่าสนใจด้วยซอฟต์แวร์ SketchUp, LayOut และ Sefaira

SKU-EDU-I3

Building Performance Analysis

ด้วย Sefaira จะช่วยให้คุณสามารถออกแบบอาคารที่เน้นประสิทธิภาพ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานแสงสว่าง สภาวะน่าสบาย และระบบปรับสภาวะอากาศ

SKU-EDU-I4

Virtual and Augmented Reality

สามารถชมโมเดลโครงการของคุณได้ในสัดส่วน 1:1 ด้วยการใช้งานอุปกรณ์ AR และ VR รูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการใช้งานแอปพลิเคชั่นผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่

SKU-EDU-I5

Cloud Storage

เข้าถึงข้อมูลของโครงการที่สร้างขึ้นได้ทุกที่ที่คุณต้องการ ด้วยพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบไม่จำกัดปริมาณผ่านระบบคลาวด์

SKU-EDU-I6

Model on the Go

ด้วย SketchUp for Web ทำให้คุณสามารถสร้างโมเดลได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ใด ๆ ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

เงื่อนไขการสั่งซื้อและการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษา
SketchUp Studio for Higher Education

1) SketchUp Studio For Students
 • ผู้ซื้อต้องมีสถานะเป็นนิสิต/นักศึกษาเต็มเวลา ที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชนในประเทศไทย
 • ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา เพื่อเป็นเอกสารหลักฐานประกอบการซื้อซอฟต์แวร์นี้
 • ซอฟต์แวร์สามารถใช้งานได้ระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ทำการสั่งซื้อซอฟต์แวร์
 • ซอฟต์แวร์ SketchUp Studio For Students ไม่สามารถใช้งานในเชิงพาณิชย์ หรืองานที่แสวงหาผลกำไรได้ในทุกรูปแบบ
2) SketchUp Studio For Educators
 • ผู้ซื้อซอฟต์แวร์จะต้องมีสถานะเป็นอาจารย์ประจำ ที่ปฏิบัติงานสอนอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนในประเทศไทย
 • ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวอาจารย์ เพื่อเป็นเอกสารหลักฐานประกอบการซื้อซอฟต์แวร์นี้
 • ซอฟต์แวร์สามารถใช้งานได้ระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ทำการสั่งซื้อซอฟต์แวร์
 • ซอฟต์แวร์ SketchUp Studio For Educators ไม่สามารถใช้งานในเชิงพาณิชย์ หรือที่แสวงหาผลกำไรได้ในทุกรูปแบบ

การชำระเงินค่าซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษา
SketchUp Studio for Higher Education

สำหรับท่านที่ทำการสั่งซื้อซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษา SketchUp Studio for Higher Education ท่านสามารถชำระเงินค่าซอฟต์แวร์ที่ท่านสั่งซื้อ ได้ภายหลังจากที่ท่านได้รับอีเมล์เพื่อยืนยันการสั่งซื้อซอฟต์แวร์ ด้วยวิธีการโอนเงินผ่านทางบัญชีธนาคาร ตามรายละเอียดที่ปรากฏด้านล่างนี้
 
ชื่อบัญชี: บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 055-8-80862-4

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษา
SketchUp Studio for Higher Education

สำหรับท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ SketchUp Studio for Higher Education สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ได้ที่

ฝ่ายขาย บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด
หมายเลขโทรศัพท์ 02 267 6388 – 9 หรือที่อีเมล์ info@vr-3d.com

แบบฟอร์มสั่งซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษา
SketchUp Studio for Higher Education

  กรุณาเลือกซอฟต์แวร์ SketchUp for Higher Education ที่ท่านต้องการสั่งซื้อ
  SketchUp Studio for Student (สำหรับนิสิต/นักศึกษา) ราคาพิเศษ 2,140 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)SketchUp Studio for Educator (สำหรับอาจารย์ผู้สอน) ราคาพิเศษ 2,140 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ข้อมูลส่วนตัวของผู้สั่งซื้อซอฟต์แวร์

  ชื่อ-นามสกุล ของท่าน (ภาษาไทย)

  ชื่อ-นามสกุล ของท่าน (ภาษาอังกฤษ)

  สถานะของผู้ซื้อ นิสิต/นักศึกษาอาจารย์ผู้สอน

  ชื่อของสถาบันการศึกษาที่ท่านกำลังศึกษา/ปฏิบัติงานสอนในปัจจุบัน

  ที่อยู่อีเมล์ของท่าน

  ยืนยันที่อยู่อีเมล์ของท่านอีกครั้ง

  ที่อยู่ของท่านสำหรับใช้ในการออกเอกสารใบเสร็จรับเงิน (ภาษาไทย)

  ที่อยู่ของท่านสำหรับใช้ในการลงทะเบียน (ภาษาอังกฤษ)

  หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้

  กรุณาเลือกรูปที่ระบุด้วยตัวหนังสือสีแดงในกรอบด้านล่าง

  Please prove you are human by selecting the Tree.