[Revit] การขึ้นรูปที่ดินใน Autodesk Revit จากค่าที่ได้จากการสำรวจพื้นที่จริง

สำหรับท่านที่ต้องการขึ้นรูปที่ดินในซอฟต์แวร์ Autodesk Revit และมีไฟล์ค่า Survey ที่ได้จากการสำรวจพื้นที่จริง ในลักษณะของค่า Coordinate และค่าความสูง ท่านสามารถใช้คำสั่ง Toposurface…

อ่านเพิ่มเติม

[Revit] การกำหนดสีพื้นหลังของตาราง Schedule ตามเงื่อนไขที่ต้องการ

สำหรับผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk Revit ที่ต้องการใส่สีพื้นหลังตาราง Schedule ตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เราต้องการ สามารถใช้งานความสามารถของซอฟต์แวร์ Autodesk Revit ในการกำหนดค่า Condition Format …

อ่านเพิ่มเติม

[Revit] แนะนำ “NBS (National BIM Library)” Add-in สำหรับค้นหา Family ที่สามารถโหลดเข้ามาใช้ใน Project ได้ในทันที

สำหรับผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk Revit เราขอแนะนำ Add-in ตัวนี้ที่มีชื่อว่า NBS (National BIM Library) ที่มีความสามารถในการสืบค้นหา Family คุณภาพสูงในฐานข้อมูลของ National BIM Library ที่มีอยู่จำนวนมาก…

อ่านเพิ่มเติม

[Revit] การเปลี่ยนน้ำหนักและรูปแบบของเส้น สำหรับการเขียนงานบนซอฟต์แวร์ Autodesk Revit

สำหรับผู้ใช้งานหลายๆ ท่าน ที่เขียนงานบนซอฟต์แวร์ Autodesk Revit แล้วประสบกับปัญหาในเรื่องของการปรับเปลี่ยนน้ำหนักหรือรูปแบบของเส้นให้เป็นไปตามที่เราต้องการ สำหรับวิธีการเข้าไปปรับตั้งค่าก็ไม่ยากนัก…

อ่านเพิ่มเติม

[Revit] การใส่ตัวอักษร Model Text ในระนาบผนังบนซอฟต์แวร์ Autodesk Revit

สำหรับผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk Revit หากท่านต้องการจะเขียนตัวหนังสือบนระนาบผนัง แต่เมื่อท่านทำการคลิกที่คำสั่ง Model Text จากแถบเมนู Architecture แล้ว พอนำมาใส่ในโมเดล พบว่าข้อความถูกใส่มาแต่บนระนาบนอน…

อ่านเพิ่มเติม

[Revit] แนะนำ “Lights” Add-in ไลบรารี่เพื่องานแสงสว่างในระบบ LED ที่มาพร้อมกับข้อมูลค่าพารามิเตอร์จริงของอุปกรณ์นั้น ๆ

เราขอแนะนำอีกหนึ่ง Add-in ที่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk Revit โดย Add-in นี้มีชื่อว่า Lights ซึ่งภายในจะมี Family ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโคมไฟให้แสงสว่างในระบบ light-emitting diode (LED) ให้คุณสามารถเลือกใช้งานมากกว่า 70 ตัว…

อ่านเพิ่มเติม

[Revit] การใช้งานระบบ Cloud จาก Autodesk Rendering เพื่อการเรนเดอร์ผลงาน สำหรับนำไปใช้งานกับกล่องแว่น VR

ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk Revit หลาย ๆ ท่านอาจยังไม่ทราบว่าซอฟต์แวร์ Revit นั้น มีความสามารถในการเรนเดอร์ผลงานผ่านระบบ Cloud ด้วย Autodesk Rendering โดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องเสียเวลานั่งรอการ Render ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน…

อ่านเพิ่มเติม

[Revit] รู้จักกับ OmniClass รหัสมาตรฐานเพื่อการกำหนดหมวดหมู่วัตถุ ที่มีมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ Revit

สำหรับผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk Revit ท่านทราบหรือไม่ว่า ภายในซอฟต์แวร์ Revit นั้นมีระบบรหัสมาตรฐานอีกตัวหนึ่งที่มีมาพร้อมกับในระบบของโปรแกรม ซึ่งรหัสนี้เรียกว่า OmniClass หรือที่มีชื่อเต็มว่า OmniClass Construction Classification System…

อ่านเพิ่มเติม

[Revit] แนะนำ “Export Schedule” Add-in สำหรับการส่งออกตาราง Schedule ออกไปเป็นไฟล์ในรูปแบบของ Excel Spreadsheet

ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk Revit ที่ต้องการ Add-in เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกับตาราง Schedule เราขอแนะนำ Export Schedule ซึ่งเป็น Add-in ที่พัฒนาขึ้นโดย Archisoft โดยเป็น Add-in ที่รองรับการใช้งาน…

อ่านเพิ่มเติม

[Revit] การโอนย้ายมุมมอง (Views) จากโปรเจคเดิมไปยังโปรเจคใหม่

สำหรับผู้ใช้งานที่ได้ทำการเขียนงานด้วยซอฟต์แวร์ Autodesk Revit เสร็จเรียบร้อยแล้วในไฟล์ๆ โปรเจคหนึ่ง และต้องการที่จะโอน Views หลายๆ มุมมองเข้ามาในโปรเจคใหม่ที่สร้างขึ้น…

อ่านเพิ่มเติม

[Revit] การปรับตั้งค่าและการเพิ่มการแสดงผลเส้น Contour ในระยะความสูงตามที่ต้องการ

สำหรับผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk Revit ที่ทำการสร้าง Toposurface ที่มีลักษณะเป็น Contour และมีระดับความสูงไม่มากนัก แต่ต้องการให้ซอฟต์แวร์ทำการเพิ่มเส้น Contour ขึ้นมาในระยะความสูงตามที่ต้องการ นอกเหนือจากค่าเริ่มต้น…

อ่านเพิ่มเติม

[Revit] เทคนิคการคัดลอกรูปแบบและการตั้งค่าตาราง Schedule ในซอฟต์แวร์ Revit

สำหรับผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk Revit ที่ได้ทำการสร้างตาราง Schedule ใน Project หนึ่งไว้แล้ว แต่ต้องการนำมาใช้กับอีก Project และไม่อยากเสียเวลามานั่งสร้าง Format ของตารางใหม่…

อ่านเพิ่มเติม

[Revit] เทคนิคการนำ Energy Model จาก Autodesk Revit ไปใช้ร่วมกับโปรแกรม eQUEST

สำหรับผู้ใช้งานโปรแกรม Autodesk Revit ที่ต้องการจะทำการวิเคราะห์ Energy Simulation โดยการนำ Energy Model ไปใช้ในโปรแกรมคำนวณพลังงานอย่าง eQUEST จะสามารถทำได้อย่างไร…

อ่านเพิ่มเติม