Enscape เปิดตัวซอฟต์แวร์เวอร์ชัน 2.1 ที่มาพร้อมกับฟังก์ชั่นใหม่ๆ

Enscape เวอร์ชั่น 2.1 มาพร้อมกับคุณลักษณะและการปรับปรุงใหม่ๆ มากมาย เช่น เวอร์ชั่นนี้สามารถใช้งานกับโปรแกรม Rhino ได้แล้ว การนำเสนอในโหมด Presentation, Horizon Presets, การใช้ Area Lights และในเวอร์ชั่นนี้ก็ได้มีการปรับปรุงความรวดเร็วในการ Render และคุณภาพของการ Render โดยมีรายละเอียดของการปรับปรุงต่างๆ ดังนี้  

อ่านเพิ่มเติม

ENSCAPE FOR SKETCHUP

Enscape for SketchUp คือ plugin สำหรับช่วยให้คุณทำงานได้ในลักษณะ Real time Rendering ที่เดิมใช้งานควบคู่กันกับ Autodesk Revit มาถึงตอนนี้ได้เปิดตัวสำหรับใช้กับ SketchUp แล้ว

อ่านเพิ่มเติม

Enscape ออกซอฟต์แวร์ Version 1.9 แล้ววันนี้

Enscape ได้ปล่อยรุ่นใหม่ Version 1.9 ออกมาให้ใช้งานแล้ว ซึ่งทิ้งช่วงเวลาจากรุ่นที่แล้วพอสมควรเพราะมีการเพิ่มสิ่งใหม่ ๆ เข้ามามากเหมือนกัน โดยผู้พัฒนาพยายามรับฟังข้อคิดเห็นและความต้องการของผู้ใช้มาปรับปรุง…

อ่านเพิ่มเติม