[Revit] แนะนำ “Room Tools” Add-in เครื่องมือสำหรับการจัดการ Room ในโมเดลของคุณ

ท่านที่ใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk Revit และมีการใช้งานคำสั่ง Room อยู่เป็นประจำ แล้วต้องจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใส่ชื่อห้องซ้ำ และซอฟต์แวร์แจ้งว่ามี Redundant Room เราขอแนะนำ Add-in ดี ๆ…

อ่านเพิ่มเติม

[Revit] แนะนำ “Transfer Legend” Add-in สำหรับการย้ายหรือคัดลอก Legend จากโปรเจคอื่นมาใช้ในโปรเจคที่กำลังทำงานอยู่

สำหรับผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk Revit ที่ต้องการนำ Legend ที่เคยได้ทำการสร้างไว้แล้วในโปรเจคอื่น คัดลอกข้ามมาใส่ไว้ในโปรเจคที่กำลังทำงานอยู่ ขอแนะนำ Add-in ตัวหนึ่งที่น่าสนใจ นั่นก็คือ “Transfer Legend” จาก TwentyTwo ที่จะทำให้คุณสามารถคัดลอกหรือย้าย Legend…

อ่านเพิ่มเติม

[Revit] แนะนำ Autodesk BIM Interoperability Tools เครื่องมือในรูปแบบ Add-in สำหรับช่วยในกระบวนการทำงานร่วมกับแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM)

Autodesk BIM Interoperability Tools เครื่องมือในรูปแบบของ Add-in ที่สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรีจาก Autodesk สำหรับการใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ Autodesk Revit และ Navisworks เพื่อช่วยให้การทำงานของสถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการ…

อ่านเพิ่มเติม

[Revit] แนะนำ “Backup File Organizer” Add-in สำหรับการจัดการไฟล์ Backup ของคุณ

สำหรับผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk Revit ที่พบกับปัญหาจากไฟล์ Backup ที่มีอยู่จำนวนมาก ทำให้ต้องใช้เวลาในการเลือกหาไฟล์ที่จะเปิดขึ้นมาใช้งาน เพื่อแก้ปัญหานี้ให้หมดไปขอแนะนำ “Backup File Organizer” …

อ่านเพิ่มเติม

[Revit] การตั้งค่าจำนวน Backup Files ในซอฟต์แวร์ Revit ให้เป็นไปตามที่ต้องการ

สำหรับผู้ใช้งาน Autodesk Revit โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้งานที่ใช้ Template มาตรฐานที่มาพร้อมกับ Revit ซึ่งจะพบว่าซอฟต์แวร์มีการกำหนดค่าในการ Backup Files ไว้มากถึง 20 ไฟล์ และต้องการที่จะกำหนดค่า Backup Files ให้มีจำนวนไฟล์ตามที่ท่านต้องการ…

อ่านเพิ่มเติม

[Revit] แนะนำ “Zoom To Selection” Add-in สำหรับการซูมดูวัตถุต่าง ๆ ตามที่คุณต้องการ

เราขอแนะนำอีกหนึ่ง Add-in ดี ๆ สำหรับผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk Revit ที่จะช่วยให้คุณสามารถทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ด้วยการซูมวัตถุจากการเลือกวัตถุต่าง ๆ ที่คุณต้องการไว้ก่อน

อ่านเพิ่มเติม

แนะนำความสามารถใหม่ ๆ ที่มาพร้อมกับ Autodesk Revit Cloud Rendering

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา Autodesk ได้มีการประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงครั้งสำคัญของ Autodesk Revit Cloud Rendering ซึ่งผู้ใช้งานสามารถใช้งานคุณสมบัติใหม่ ๆ เหล่านี้ได้แล้ว ตั้งแต่เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา…

อ่านเพิ่มเติม

[Revit] แนะนำเว็บไซต์สำหรับการดาวน์โหลด Family สุขภัณฑ์ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยจาก Cotto

สำหรับผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk Revit และมีความต้องการที่จะใช้งาน Family ของสุขภัณฑ์ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย ทางเอสซีจี (SCG) เจ้าของแบรนด์สุขภัณฑ์ Cotto ได้มีการจัดทำ Family…

อ่านเพิ่มเติม

[Revit] การตั้งค่าต่าง ๆ สำหรับการใช้งานคำสั่ง Ramp เพื่อสร้างทางลาด

สำหรับหลายๆ ท่านพบปัญหาในการใช้งานคำสั่ง Ramp เพื่อทำการสร้างทางลาด ในซอฟต์แวร์ Autodesk Revit ว่าจะต้องทำการตั้งค่าอย่างไร เพราะเวลาเขียนทางลาดทีไร หลาย ๆ ท่านก็มักจะมีคำเตือนขึ้นมาทุกที…

อ่านเพิ่มเติม

[Revit] การกำหนดค่า Schedule ให้มีการแสดงผลข้อมูลจำนวนพื้นที่ (Area) ในลักษณะของเปอร์เซ็นต์

สำหรับผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk Revit ที่ต้องการสร้างตาราง Schedule และต้องการให้มีการแสดงผลข้อมูลของพื้นที่ (Area) ในลักษณะของเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ต่อพื้นที่ทั้งหมด สามารถทำได้อย่างง่าย ๆ…

อ่านเพิ่มเติม

[Revit] แนะนำ “MEPcontent Browser” Add-in สำหรับการค้นหา Family เพื่องานระบบอาคาร (MEP)

สำหรับผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk Revit ที่ต้องการใช้งาน Family สำหรับการทำงานระบบอาคาร (MEP) เราขอแนะนำ “MEPcontent Browser” Add-in สำหรับการค้นหา และเข้าถึงไลบรารี่ของ Family…

อ่านเพิ่มเติม

[Revit] การตั้งค่าให้ Project Base Point กับจุด Survey Point แสดงผลในมุมมอง Plan

สำหรับผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk Revit และต้องการให้จุด Project Base Point กับจุด Survey Point ทำการแสดงผลในมุมมอง Plan หรือในมุมมองอื่น เช่น รูปด้าน รูปตัด เป็นต้น…

อ่านเพิ่มเติม

[Revit] การจัดการค่าน้ำหนักของเส้นให้กับไฟล์ CAD ที่นำเข้ามาใช้งานในซอฟต์แวร์ Autodesk Revit

สำหรับผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk Revit ที่ต้องการนำไฟล์ CAD ที่สร้างขึ้นจากซอฟต์แวร์ AutoCAD เข้ามาใช้งาน โดยเฉพาะไฟล์ที่เป็นรายละเอียด (Detail) ต่าง ๆ ที่นำมาใช้ประกอบการเขียนงานบนซอฟต์แวร์ Autodesk Revit…

อ่านเพิ่มเติม

[Revit] การนำเอาโมเดลจาก Revit ไปใช้นำเสนองานใน Google Earth

สำหรับท่านที่ต้องการนำโมเดลที่สร้างขึ้นจากซอฟต์แวร์ Autodesk Revit ไปใช้ในการนำเสนอบนซอฟต์แวร์ Google Earth ท่านสามารถทำได้ด้วยวิธีการง่าย ๆ ดังนี้…

อ่านเพิ่มเติม

[Revit] การขึ้นรูปที่ดินใน Autodesk Revit จากค่าที่ได้จากการสำรวจพื้นที่จริง

สำหรับท่านที่ต้องการขึ้นรูปที่ดินในซอฟต์แวร์ Autodesk Revit และมีไฟล์ค่า Survey ที่ได้จากการสำรวจพื้นที่จริง ในลักษณะของค่า Coordinate และค่าความสูง ท่านสามารถใช้คำสั่ง Toposurface…

อ่านเพิ่มเติม