วี อาร์ ดิจิตอล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ (VR Digital Training Center) ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการใช้งานซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้าง สำหรับมืออาชีพ ดำเนินการสอนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน ด้วยหลักสูตรที่หลากหลายซึ่งเปิดการอบรมเพื่อรองรับผู้ที่สนใจอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี พร้อมด้วยหลักสูตรที่สามารถสร้างขึ้นได้เป็นการเฉพาะตามความต้องการจากองค์กรของคุณ

โดย วี อาร์ ดิจิตอล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากออโต้เดสก์ (Autodesk) ให้เป็น Autodesk Authorized Training Center (ATC) ทางด้าน Architecture, Engineering & Construction (AEC) และได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Authorized Certification Center ศูนย์ทดสอบความรู้ Autodesk Certified Professional แห่งแรกในประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้รับการแต่งตั้งจากสภาสถาปนิก ให้เป็นหน่วยงานผู้จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (พวต.) อย่างเป็นทางการ สำหรับท่านที่เข้าร่วมการอบรมตามหลักสูตรจะได้รับหน่วยพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (พวต.) ตามเงื่อนไขที่กำหนด

> ทำไมคุณถึงต้องตัดสินใจสมัครเข้าร่วมการอบรมที่ VR Digital Training Center

1. ความพร้อมของเครื่องมือและคุณภาพการสอนที่เป็นเลิศ โดยได้รับความไว้วางใจจาก Autodesk ในการแต่งตั้งให้เป็น Autodesk Authorized Training Center และ Autodesk Authorized Certification Center แห่งแรกในประเทศไทย

2. ทุกหลักสูตรดำเนินการสอนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ที่ได้รับการรับรองในความรู้และความสามารถจากทาง Autodesk อีกทั้งยังมากด้วยประสบการณ์การทำงานในระดับมืออาชีพ

3. หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย มีมาตรฐาน พร้อมด้วยการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม วิชาชีพ และเทคโนโลยี

4. ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากสภาสถาปนิก ให้เป็นหน่วยงานผู้จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง โดยสถาปนิกที่เข้าร่วมการอบรมจะได้รับการบันทึกหน่วยพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (พวต.) เมื่อเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรและเงื่อนไขตามที่กำหนด

5. เดินทางสะดวกไม่ต้องกลัวกับการจราจรที่ติดขัด ด้วยระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว (สีลม) ลงที่สถานีศาลาแดง (S2) ทางออกที่ 1 หรือ รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ลงที่สถานีสามย่าน (BL27) ทางออกที่ 1

> วิทยากรผู้เชี่ยวชาญของ VR Digital Training Center

คุณรัช กุลนรัตน์
RUSH KULNARATANA

3DS Max Certified Professional
Revit Architecture Certified Professional
Revit MEP Certified Professional
Revit Structure Certified Professional

รศ.วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์
ASSO.PROF. VIWAT UDOMPITISUP

Revit Architecture Certified Professional
Revit MEP Certified Professional
Revit Structure Certified Professional

คุณสุวรรณ ประทีป ณ ถลาง
SUWAN PRADIP NA THALANG

Autodesk BIM 360 Docs Trainer

คุณปองภพ นาคพงศ์พันธุ์
Pongpop Nakpongphan

Revit Architecture Certified Professional
Revit Structure Certified Professional
Revit MEP Mechanical Certified Professional

คุณกิ่งมณี ร่มโพธิ์ทอง
Kingmanee Romphothong

Revit MEP Mechanical Certified Professional
Revit MEP Electrical Certified Professional

คุณธเนศ กลิ่นหอม
Tanet Klinhom

Revit Structure Certified Professional

คุณนิมิต โรจน์รุ่งเรืองกิจ
Nimit Rojrungruangkit

Civil Engineer Trainer

คุณไพทยะ แสงบางปลา
Paitaya Seangbangpla

Industrial Design Designer
Autodesk Fusion 360 Trainer

คุณวรัญญา เชาว์สุโข
Waranya Chaosukho

Industrial Design Designer
Autodesk Fusion 360 Trainer

> หลักสูตรการอบรมและการสอบของ VR Digital Training Center

Autodesk Revit Architecture Certified Professional

ค่าสอบ 4,700 บาท/ท่าน (ราคารวม VAT)

การทดสอบความรู้และความเชี่ยวชาญในการใช้งานโปรแกรม Autodesk Revit สำหรับงานทางด้านสถาปัตยกรรม

เนื้อหาการทดสอบ สมัครเข้าร่วมการทดสอบ

Autodesk Revit Structure Certified Professional

ค่าสอบ 4,700 บาท/ท่าน (ราคารวม VAT)

การทดสอบความรู้และความเชี่ยวชาญในการใช้งานโปรแกรม Autodesk Revit สำหรับงานทางด้านโครงสร้าง

เนื้อหาการทดสอบ สมัครเข้าร่วมการทดสอบ

Autodesk Revit MEP: Electrical Certified Professional

ค่าสอบ 4,700 บาท/ท่าน (ราคารวม VAT)

การทดสอบความรู้และความเชี่ยวชาญในการใช้งานโปรแกรม Autodesk Revit สำหรับงานระบบไฟฟ้าของอาคาร

เนื้อหาการทดสอบ สมัครเข้าร่วมการทดสอบ

Autodesk Revit MEP: Mechanical Certified Professional

ค่าสอบ 4,700 บาท/ท่าน (ราคารวม VAT)

การทดสอบความรู้และความเชี่ยวชาญในการใช้งานโปรแกรม Autodesk Revit สำหรับงานระบบเครื่องกลของอาคาร

เนื้อหาการทดสอบ สมัครเข้าร่วมการทดสอบ

Autodesk Civil 3D Certified Professional

ค่าสอบ 4,700 บาท/ท่าน (ราคารวม VAT)

การทดสอบความรู้และความเชี่ยวชาญในการใช้งานโปรแกรม Autodesk Civil 3D

เนื้อหาการทดสอบ สมัครเข้าร่วมการทดสอบ

> กำหนดการจัดอบรมของ VR Digital Training Center

No event found!
Load More

> ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VR Digital Training Center

ท่านสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรมและการทดสอบความรู้ได้ที่

คุณวรางคณา บุญญาสถิตย์ (อีฟ)
เจ้าหน้าที่ Training Admin Coordinator
หมายเลขโทรศัพท์ 061 853 4554 หรือ 02 267 6388-9
อีเมล์ warangkana@vr-3d.com