หลักสูตรการอบรม
Autodesk Civil 3D for Irrigation Works

Autodesk Civil 3D for Irrigation Works หลักสูตรการอบรมระยะเวลา 2 วัน สอนโดยผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ด้วยเนื้อหาถูกออกแบบมา เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถทำความเข้าใจภาพรวม และรายละเอียดของการใช้งานโปรแกรม Autodesk Civil 3D สำหรับงานชลประทาน โดยการอบรมจะเน้นไปที่การควบคุมและการทำความเข้าใจคำสั่ง เพื่อใช้งานในกรณีต่าง ๆ ด้วยการยกตัวอย่างของชิ้นงานประกอบการอบรมและทดลองปฏิบัติควบคู่ไปกับการอบรม เพื่อให้ผู้ใช้มีความเข้าใจภาพรวมของการใช้โปรแกรมให้ได้มากที่สุด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับงานโครงการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

รายละเอียดของหลักสูตรการอบรม

วิทยากร

คุณนิมิต โรจน์รุ่งเรืองกิจ

วัตถุประสงค์ของการอบรม

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการใช้งาน Autodesk Civil 3D เพื่องานชลประทาน และรายละเอียดของคำสั่งต่างๆ
– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะของการทำงานของโปรแกรม (Basic Workflow) เพื่อการต่อยอดในการนำไปประยุกต์ใช้งานหรือเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไป

หลักสูตรเหมาะสำหรับ

– วิศวกรโยธา
– นายช่างโยธา
– ผู้รับเหมาก่อสร้าง
– นิสิต/นักศึกษา
– บุคลทั่วไปที่สนใจ

รายละเอียดการอบรม

– การอบรมในหลักสูตรนี้มีระยะเวลาทั้งหมด 2 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. และ เวลา 13.00 – 16.00 น.
– การอบรมต่อรอบจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมไม่เกิน 15 ท่าน
– ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมครบตามหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตร Certificate of Completion จากทาง Autodesk

ค่าอบรม

ค่าอบรม 8,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่อผู้เข้าอบรม 1 ท่าน
(ค่าอบรมดังกล่าวรวมเอกสารประกอบการอบรม และอาหารกลางวัน พร้อมของว่าง 2 ช่วง)

สถานที่จัดการอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม วี อาร์ ดิจิตอล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ (VR Digital Training Center)
เลขที่ 154 ซอยสุขสันต์ ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร [คลิกเพื่อดูแผนที่]

ท่านสามารถเดินทางมายัง VR Digital Training Center ได้ด้วยระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
– รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน สถานีสามย่าน (BL27) ทางออกที่ 1
– รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว (สีลม) สถานีศาลาแดง (S2) ทางออกที่ 1

รายละเอียดของเนื้อหาการอบรม

การอบรมวันที่ 1

– การนำเข้าข้อมูลจาก Field Books
– การนำเข้าข้อมูลจาก Point File Working with Plumbing Fixtures
– การสร้าง Point Styles, Point Groups, Point Label Style
– การสร้าง Surface จาก Point File
– การสร้าง Surface จาก Tin File
– การสร้าง Surface จาก Dem File
– การสร้าง Surface จากเส้น Contour
– การแก้ไข Surface
– การ Analyzing Surface
– การกำหนดค่าระดับ เช่น Spot Elevation, Contour Label

การอบรมวันที่ 2

– การสร้างเส้น Alignment (Create Alignment)
– การใส่ Label ของเส้น Alignment (Add Label Alignment)
– การแก้ไขข้อมูลของเส้น Alignment (Editing Alignment)
– การสร้างเส้น Existing Profile (Creating Surface Profile)
– การสร้างเส้น Finish Profile (Creating Profile)
– การใส่ Label ของเส้น Profile (Add Label Profile)
– การสร้างหน้าตัดคลองส่งน้ำ (Creating an Assembly)
– การสร้างคลองส่งน้ำ 3 มิติ (Creating a Corridor Model)
– การแก้ไขคลองส่งน้ำ 3 มิติ (Editing Corridor Section)
– การสร้างพื้นผิว Datum และ พื้นผิว Top (Create Surface Datum & Top)
– การตัด Cross Section (Create Sample Line)
– การคิดปริมาณงานดินตัด-ดินถม และปริมาณวัสดุ (Calculating Corridor Volumes)
– การสร้างตารางแสดงปริมาณงานดินตัด-ดินถม และปริมาณวัสดุ
– การสร้าง Sheet Plan & Profile
– การสร้าง Sheet Cross Section

หมายเหตุ: เนื้อหาการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความเหมาะสมหรือให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเวลาของการอบรม

กำหนดการจัดอบรม

No event found!

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรม

ท่านสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่

คุณวรางคณา บุญญาสถิตย์ (อีฟ)
หมายเลขโทรศัพท์ 061 853 4554 หรือ 02 267 6388-9
อีเมล์ warangkana@vr-3d.com