หลักสูตรการอบรม
Autodesk Fusion 360 for Product Design

Autodesk Fusion 360 for Product Design หลักสูตรการอบรมระยะเวลา 2 วัน สอนโดยผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ ด้วยเนื้อหาถูกออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถทำความเข้าใจภาพรวม และรายละเอียดของการใช้งานโปรแกรม Autodesk Fusion 360 โดยการอบรมจะเน้นไปที่การควบคุมและการทำความเข้าใจคำสั่ง เพื่อใช้งานในกรณีต่าง ๆ ด้วยการยกตัวอย่างของชิ้นงานประกอบการอบรมและทดลองปฏิบัติควบคู่ไปกับการอบรม เพื่อให้ผู้ใช้มีความเข้าใจภาพรวมของการใช้โปรแกรมให้ได้มากที่สุด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับงานออกแบบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

รายละเอียดของหลักสูตรการอบรม

วิทยากร

คุณไพทยะ แสงบางปลา และ คุณวรัญญา เชาว์สุโข

วัตถุประสงค์ของการอบรม

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการใช้งาน Autodesk Fusion 360 และรายละเอียดของคำสั่งต่าง ๆ
– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) เพื่อการต่อยอดในการนำไปประยุกต์ใช้งาน หรือการเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไป

หลักสูตรเหมาะสำหรับ

– นักออกแบบผลิตภัณฑ์
– เจ้าของกิจการ
– พนักงานเขียนแบบ 3 มิติ
– นิสิต/นักศึกษา
– บุคลทั่วไปที่สนใจ

รายละเอียดการอบรม

– การอบรมในหลักสูตรนี้มีระยะเวลาทั้งหมด 2 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. และ เวลา 13.00 – 16.00 น.
– การอบรมต่อรอบจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมไม่เกิน 15 ท่าน
– ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมครบตามหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตร Certificate of Completion จากทาง Autodesk

ค่าอบรม

ค่าอบรม 8,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่อผู้เข้าอบรม 1 ท่าน
(ค่าอบรมดังกล่าวรวมเอกสารประกอบการอบรม และอาหารกลางวัน พร้อมของว่าง 2 ช่วง)

สถานที่จัดการอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม วี อาร์ ดิจิตอล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ (VR Digital Training Center)
เลขที่ 154 ซอยสุขสันต์ ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร [คลิกเพื่อดูแผนที่]

ท่านสามารถเดินทางมายัง VR Digital Training Center ได้ด้วยระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
– รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน สถานีสามย่าน (BL27) ทางออกที่ 1
– รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว (สีลม) สถานีศาลาแดง (S2) ทางออกที่ 1

รายละเอียดของเนื้อหาการอบรม

การอบรมวันที่ 1

– แนวความคิด Product Information Modeling
– แนะนำโปรแกรม Autodesk Fusion 360
– การใช้งานพื้นฐานต่างๆ เกี่ยวกับโปรแกรม
– การควบคุมและการสั่งงานโปรแกรม
– การกำหนดความคิดรวบยอด (Concept) ในงานออกแบบ
– องค์ประกอบและพื้นฐานในการออกแบบ
– การสร้างและแก้ไขชิ้นงานด้วยคำสั่งรูปแบบต่าง ๆ
– การสร้าง Component และ Body
– การสร้างและปรับแต่งชิ้นงานด้วยคำสั่งรูปแบบต่าง ๆ
– การสร้าง Pattern ในรูปแบบต่าง ๆ
– ประเภทของ Model (Solid, Patch, Sculpt)
– การใช้เครื่องมือเปลี่ยนตำแหน่งของชิ้นงาน
– การสร้างรายละเอียดของชิ้นงานด้วยคำสั่ง Rib, Web, Hole และ Thread
– การประกอบและการกำหนดลักษณะการเคลื่อนไหวด้วยคำสั่ง Joint
– การสร้างชิ้นงาน Sculpt ด้วย T-spline และการปรับแต่งชิ้นงาน

การอบรมวันที่ 2

– การวิเคราะห์และคัดเลือกผลงานออกแบบ
– การพัฒนาผลงาน (Design Development)
– การตั้งค่าวัสดุและลักษณะที่แสดงบนชิ้นงาน (Physical material, Appearance)
– การจำลองการทดสอบชิ้นงาน (Simulation)
– การตั้งค่าฉากและสภาพแวดล้อม (Scene, Environment) เพื่อ Render
– Workspace animation
– การสร้างแบบสั่งงาน (Drawing)
– การกำหนดภาพด้านหลักและการสร้างภาพฉาย (Orthographic View)
– การแก้ไขข้อมูลใน Title box และการเพิ่มเอกสารแบบ
– การสร้างภาพตัด (Section)
– การขยายรายละเอียด (Detail) ในแบบสั่งงาน
– การกำหนดเส้นบอกระยะ (Dimension)
– การให้ Dimension รูปแบบต่างๆ
– การใส่ข้อความในแบบสั่งงาน (Text, Leader)
– การส่งไฟล์จาก Autodesk Fusion 360 ไปยังโปรแกรมอื่น เพื่อสร้างชิ้นงานด้วย 3D printing

หมายเหตุ: เนื้อหาการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความเหมาะสมหรือให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเวลาของการอบรม

กำหนดการจัดอบรม

No event found!

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรม

ท่านสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่

คุณวรางคณา บุญญาสถิตย์ (อีฟ)
หมายเลขโทรศัพท์ 061 853 4554 หรือ 02 267 6388-9
อีเมล์ warangkana@vr-3d.com