หลักสูตรการอบรม
Autodesk Revit for Architecture Documentation

Autodesk Revit for Architecture Documentation หลักสูตรการอบรมระยะเวลา 2 วัน สอนโดยผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ด้วยเนื้อหาถูกออกแบบมา เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถทำความเข้าใจภาพรวม และรายละเอียดของการใช้งานโปรแกรม Autodesk Revit โดยการอบรมจะเน้นไปที่การควบคุมและการทำความเข้าใจคำสั่ง เพื่อใช้งานในกรณีต่าง ๆ ด้วยการยกตัวอย่างของชิ้นงานประกอบการอบรมและทดลองปฏิบัติควบคู่ไปกับการอบรม เพื่อให้ผู้ใช้มีความเข้าใจภาพรวมของการใช้โปรแกรมให้ได้มากที่สุด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับงานโครงการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

รายละเอียดของหลักสูตรการอบรม

วิทยากร

รองศาสตราจารย์ วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์
Autodesk Revit Certified Professional

วัตถุประสงค์ของการอบรม

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจถึงการสร้างผลงานภายใต้แนวคิด Building Information Modeling (BIM)
– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการใช้งาน Autodesk Revit และรายละเอียดของคำสั่งต่างๆ
– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะของการทำงานของโปรแกรม (Basic Workflow) เพื่อการต่อยอดในการนำไปประยุกต์ใช้งานหรือเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไป

หลักสูตรเหมาะสำหรับ

– สถาปนิก
– วิศวกร
– ผู้รับเหมาก่อสร้าง
– พนักงานเขียนแบบ
– นิสิต/นักศึกษา
– บุคลทั่วไปที่สนใจ

รายละเอียดการอบรม

– การอบรมในหลักสูตรนี้มีระยะเวลาทั้งหมด 2 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. และ เวลา 13.00 – 16.00 น.
– การอบรมต่อรอบจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมไม่เกิน 15 ท่าน
– ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมครบตามหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตร Certificate of Completion จากทาง Autodesk

ค่าอบรม

ค่าอบรม 8,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่อผู้เข้าอบรม 1 ท่าน
(ค่าอบรมดังกล่าวรวมเอกสารประกอบการอบรม และอาหารกลางวัน พร้อมของว่าง 2 ช่วง)

สถานที่จัดการอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม วี อาร์ ดิจิตอล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ (VR Digital Training Center)
เลขที่ 154 ซอยสุขสันต์ ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร [คลิกเพื่อดูแผนที่]

ท่านสามารถเดินทางมายัง VR Digital Training Center ได้ด้วยระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
– รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน สถานีสามย่าน (BL27) ทางออกที่ 1
– รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว (สีลม) สถานีศาลาแดง (S2) ทางออกที่ 1

รายละเอียดของเนื้อหาการอบรม

การอบรมวันที่ 1

แนะนำ Workflow ของการจัดทำเอกสารแบบ (Document) จาก Autodesk Revit
– การกำหนดค่า Line Weight
– การกำหนด Pattern และสร้าง Pattern (Draft, Model Pattern)
– การกำหนดการแสดงผล Object Style
– การ Duplicate View ในลักษณะต่างๆ
– การแบ่งแบบด้วยการ Duplicate as Dependent
– การกำหนดสัญลักษณ์ประกอบแบบ
– การเขียนตัวอักษรลงในแบบ (Text)
– การใช้คำสั่ง Spot Elevation Dimension สำหรับบอกระดับความสูงในรูปด้าน, รูปตัด
– การใช้คำสั่ง Spot Coordinate
– การใส่สัญลักษณ์ ทิศเหนือ
– การปรับแต่งมุมมอง
– การปรับแต่งมุมมองใน Plan (View Range ใส่ส่วนของ Cut Plane และ View Depth)
– การปรับแต่งการแสดงผลของรูปด้าน
– การปรับแต่งมุมมองด้วยคำสั่ง Clip Plane
– การหมุนมุมมองด้วยคำสั่ง Rotate
– การปรับแต่งการแสดงผล Plan ในกรณีอาคารที่เป็น Split Level ด้วยคำสั่ง Plan Region
– การใช้ Detail Component เพื่อช่วยในการเขียน Detail
– การใช้คำสั่ง Fill Region เพื่อใส่ลาย Pattern
– การใช้คำสั่ง Repeat Detail
– การเขียนเส้น Insulation
– การมุมมอง Draft View เพื่อเขียนแบบ 2 มิติ
– การนำไฟล์แบบขยายจาก AutoCAD มาใช้เป็นแบบขยาย
– การนำเข้าไฟล์ PDF มาใช้ภายใน Autodesk Revit

การอบรมวันที่ 2

การสร้างเอกสารแบบ (Sheet)
– การสร้างกระดาษ ขนาดกระดาษไว้ใช้งาน พร้อมกับการสร้าง Title Blocks
– การแก้ไขหมายเลขแผ่น และชื่อแผ่น
– การเพิ่มมุมมองต่างๆ ลงบนหน้ากระดาษ
– การใช้ Revision Clouds
– การสร้าง Family ของ Title Block
– การสร้าง Legend Views เพื่อทำรายการสัญลักษณ์ประกอบแบบ และรายการประตู-หน้าต่าง
– การ Print ผลงาน
– การตั้งค่าต่างๆ สำหรับการ Print งาน
– การ Export แบบออกเป็นไฟล์รูปภาพ
– การ Print งานออกมาในรูปของ DWF File
– การทำรายการประกอบแบบ
– การสร้างรายการวัสดุด้วย Keynote Legend
– การทำสารบัญแบบด้วย Drawing List

หมายเหตุ: เนื้อหาการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความเหมาะสมหรือให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเวลาของการอบรม

กำหนดการจัดอบรม

No event found!

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรม

ท่านสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่

คุณวรางคณา บุญญาสถิตย์ (อีฟ)
หมายเลขโทรศัพท์ 061 853 4554 หรือ 02 267 6388-9
อีเมล์ warangkana@vr-3d.com