หลักสูตรการอบรม
Autodesk Revit for Architecture Family

Autodesk Revit for Architecture Family หลักสูตรการอบรมระยะเวลา 1 วัน สอนโดยผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ด้วยเนื้อหาถูกออกแบบมา เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถทำความเข้าใจภาพรวม และรายละเอียดของการใช้งานโปรแกรม Autodesk Revit เพื่อสร้าง Revit Family โดยการอบรมจะเน้นไปที่การควบคุมและการทำความเข้าใจคำสั่ง เพื่อใช้งานในกรณีต่าง ๆ ด้วยการยกตัวอย่างของชิ้นงานประกอบการอบรมและทดลองปฏิบัติควบคู่ไปกับการอบรม เพื่อให้ผู้ใช้มีความเข้าใจภาพรวมของการใช้โปรแกรมให้ได้มากที่สุด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับงานโครงการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

รายละเอียดของหลักสูตรการอบรม

วิทยากร

รองศาสตราจารย์ วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์
Autodesk Revit Certified Professional

วัตถุประสงค์ของการอบรม

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจถึงการสร้างผลงานภายใต้แนวคิด Building Information Modeling (BIM)
– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการใช้สร้าง Revit Family และรายละเอียดของคำสั่งต่างๆ
– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะของการทำงานของการสร้าง Family เพื่อการต่อยอดในการนำไปประยุกต์ใช้งานหรือเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไป

หลักสูตรเหมาะสำหรับ

ผู้ที่ผ่านการเรียนและการใช้งาน Autodesk Revit มาแล้ว
– สถาปนิก
– วิศวกร
– ผู้รับเหมาก่อสร้าง
– พนักงานเขียนแบบ
– นิสิต/นักศึกษา
– บุคลทั่วไปที่สนใจ

รายละเอียดการอบรม

– การอบรมในหลักสูตรนี้มีระยะเวลาทั้งหมด 1 วัน (6 ชั่วโมง) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. และ เวลา 13.00 – 16.00 น.
– การอบรมต่อรอบจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมไม่เกิน 15 ท่าน
– ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมครบตามหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตร Certificate of Completion จากทาง Autodesk

ค่าอบรม

ค่าอบรม 4,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่อผู้เข้าอบรม 1 ท่าน
(ค่าอบรมดังกล่าวรวมเอกสารประกอบการอบรม และอาหารกลางวัน พร้อมของว่าง 2 ช่วง)

สถานที่จัดการอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม วี อาร์ ดิจิตอล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ (VR Digital Training Center)
เลขที่ 154 ซอยสุขสันต์ ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร [คลิกเพื่อดูแผนที่]

ท่านสามารถเดินทางมายัง VR Digital Training Center ได้ด้วยระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
– รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน สถานีสามย่าน (BL27) ทางออกที่ 1
– รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว (สีลม) สถานีศาลาแดง (S2) ทางออกที่ 1

รายละเอียดของเนื้อหาการอบรม

การอบรมวันที่ 1

– แนะนำโปรแกรมและการสร้าง Family บน Autodesk Revit
– ประเภทของ Family: Loadable Family, In-Place Family และ System Family
– Template ต่างๆ สำหรับการสร้าง Family
– แนะนำหน้าจอ Interface ของการสร้าง Family
– การสร้าง Reference Plane และ Reference Line
– การสร้างวัตถุ Solid จากคำสั่ง Extrusion, Sweep, Blend, Sweep Blend, Revolve
– การสร้างวัตถุ Void จากคำสั่ง Extrusion, Sweep, Blend, Sweep Blend, Revolve
– การกำหนด Dimension ให้กับตัววัตถุที่สร้างขึ้น
– ทำความเข้าใจกับ Family Parameter และ Shared Parameter
– กำหนดประเภทของ Parameter ให้เป็น Instance หรือ Type
– การสร้าง Parameters ในการควบคุมวัตถุ
– การจัดกลุ่มของ Parameters (Group Parameter)
– การสร้าง Family ประตูจาก Template
– การสร้างความสัมพันธ์และการ Lock ต่างๆ ของวัตถุ
– การใส่ Formula ลงบน Parameter
– การสร้าง Family Types
– การบันทึกเก็บไว้ใช้งาน
– การโหลดเข้าไปใช้ภายในโปรเจค
– การใส่วัสดุลงไปภายใน Family
– การกำหนดการ Family ให้เป็นแบบ Yes, No
– การ Add Image Parameter ลงไปภายใน Family
– การใส่ Tooltip ลงไปภายใน Parameter
– ทำความเข้าใจกับ Nested Family
– การประยุกต์เอาแนวคิดของการทำ Nested Family มาใช้ในการสร้าง Family
– การสร้าง Family จากไฟล์ AutoCAD 2 มิติ ให้มาเป็น Family บน Autodesk Revit
– การสร้าง Family ของเสา
– การสร้าง Family ของเฟอร์นิเจอร์
– Family ประเภท Generic Model
– การสร้าง Family ประเภท 2 มิติ สำหรับใช้ประกอบแบบต่างๆ
– Template ต่างๆ สำหรับการสร้าง Family ประเภทสองมิติ
– การสร้างสัญลักษณ์ Spec ผนัง (Wall Material Tag)
– การสร้างสัญลักษณ์ ฝ้าเพดาน (Ceiling Tag)
– การสร้างสัญลักษณ์ พื้น (Floor Tag)
– การสร้างสัญลักษณ์ชื่อห้อง (Room Tag)
– สรุปแนวทางการจัดทำ Family สำหรับองค์กร

หมายเหตุ: เนื้อหาการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความเหมาะสมหรือให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเวลาของการอบรม

กำหนดการจัดอบรม

No event found!

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรม

ท่านสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่

คุณวรางคณา บุญญาสถิตย์ (อีฟ)
หมายเลขโทรศัพท์ 061 853 4554 หรือ 02 267 6388-9
อีเมล์ warangkana@vr-3d.com