หลักสูตรการอบรม
Autodesk Revit for Architecture Modeling

Autodesk Revit for Architecture modeling หลักสูตรการอบรมระยะเวลา 2 วัน สอนโดยผู้เชี่ยวชาญที่มากไปด้วยประสบการณ์ด้วยเนื้อหาถูกออกแบบมา เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถทำความเข้าใจภาพรวม และรายละเอียดของการใช้งานโปรแกรม Autodesk Revit โดยการอบรมจะเน้นไปที่การควบคุมและการทำความเข้าใจคำสั่ง เพื่อใช้งานในกรณีต่าง ๆ ด้วยการยกตัวอย่างของชิ้นงานประกอบการอบรมและทดลองปฏิบัติควบคู่ไปกับการอบรม เพื่อให้ผู้ใช้มีความเข้าใจภาพรวมของการใช้โปรแกรมให้ได้มากที่สุด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับงานโครงการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

รายละเอียดของหลักสูตรการอบรม

วิทยากร

รองศาสตราจารย์ วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์
Autodesk Revit Certified Professional

วัตถุประสงค์ของการอบรม

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจถึงการสร้างผลงานภายใต้แนวคิด Building Information Modeling (BIM)
– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการใช้งาน Autodesk Revit และรายละเอียดของคำสั่งต่างๆ
– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะของการทำงานของโปรแกรม (Basic Workflow) เพื่อการต่อยอดในการนำไปประยุกต์ใช้งานหรือเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไป

หลักสูตรเหมาะสำหรับ

– สถาปนิก
– วิศวกร
– ผู้รับเหมาก่อสร้าง
– พนักงานเขียนแบบ
– นิสิต/นักศึกษา
– บุคลทั่วไปที่สนใจ

รายละเอียดการอบรม

– การอบรมในหลักสูตรนี้มีระยะเวลาทั้งหมด 2 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. และ เวลา 13.00 – 16.00 น.
– การอบรมต่อรอบจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมไม่เกิน 15 ท่าน
– ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมครบตามหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตร Certificate of Completion จากทาง Autodesk

ค่าอบรม

ค่าอบรม 8,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่อผู้เข้าอบรม 1 ท่าน
(ค่าอบรมดังกล่าวรวมเอกสารประกอบการอบรม และอาหารกลางวัน พร้อมของว่าง 2 ช่วง)

สถานที่จัดการอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม วี อาร์ ดิจิตอล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ (VR Digital Training Center)
เลขที่ 154 ซอยสุขสันต์ ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร [คลิกเพื่อดูแผนที่]

ท่านสามารถเดินทางมายัง VR Digital Training Center ได้ด้วยระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
– รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน สถานีสามย่าน (BL27) ทางออกที่ 1
– รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว (สีลม) สถานีศาลาแดง (S2) ทางออกที่ 1

รายละเอียดของเนื้อหาการอบรม

การอบรมวันที่ 1

– แนะนำโปรแกรม Autodesk Revit
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ และ Work Flow ต่าง ๆ
แนวความคิด Building Information Modeling
การใช้งานพื้นฐานต่างๆ (GUI: Graphic User Interface) การควบคุม และการสั่งงานโปรแกรม
การสร้างเส้นกรอบที่ดิน (Property Line)
Project North กับ True North
การสร้างเส้นระยะร่นด้วยคำสั่ง Model Line
การคิดพื้นที่กรอบที่ดิน (Schedule > Site > Property Line)
การใส่สูตรไร่ งาน วา เพื่อคิดพื้นที่ที่ดิน
การใช้เส้นบอกระยะชั่วคราว (Temporary Line)
การกำหนดหน่วย (Project Unit) และมาตราส่วน (View Scale) ของการเขียนงาน
การสร้าง Level ภายใน Project ด้วยการลากเส้นระดับ, การ Copy Level หรือ Array
การเขียนผนัง (Wall) และการแก้ไขในรูปแบบต่างๆ
การปรับแต่งผนัง การสร้างชั้นวัสดุของผนังในแบบที่ต้องการ
การเขียนผนัง (การลากเส้นผนังด้วยวิธีต่างๆ)
การกำหนดความสูงของผนัง และประเภทของผนัง (Basic Wall, Curtain Wall, Stacked Wall)
การปรับแต่ง Parameter ในส่วนของ Instance Parameters
การใส่ห้อง (Room Tag) สำหรับใส่ชื่อห้อง และคิดพื้นที่
การทำ Schedule ของการคิดพื้นที่ห้องต่างๆ
การแก้ไขชิ้นงานด้วยคำสั่ง Trim, Offset, และคำสั่ง Modify อื่นๆ
การสร้างบัวเชิงผนังด้วยคำสั่ง (Wall Sweep, Wall Reveal)
การเขียนพื้นในรูปแบบต่าง ๆ และการสร้างพื้นอาคารด้วยการ Pick Wall และ Sketch
การเจาะช่องพื้น และการเจาะพื้นสำหรับการใส่ช่อง Shaft
การใส่ประตู-หน้าต่าง และการโหลด Family ของประตู-หน้าต่างมาใช้งาน

การอบรมวันที่ 2

– การกำหนดเส้นบอกระยะ (Dimensions)
การสร้างฝ้าเพดานในรูปแบบต่างๆ และการกำหนดประเภทของฝ้าเพดาน
การใส่เฟอร์นิเจอร์ หลอดไฟ และของที่เกี่ยวข้อง
การเปิด Sun Path และการวิเคราะห์แสงแดด และเงา
การตั้งค่าที่ตั้งอาคาร การกำหนดวันที่ และเวลาในการวิเคราะห์แสงเงา
การทำ Animation วิเคราะห์แสงเงา
การสร้างบันได และการปรับแก้ค่าคุณสมบัติของบันไดใน Properties
การสร้างเส้นแนวราวลูกกรง และการปรับแต่งลูกกรง
การสร้างหลังคา Roof by Footprint
การแก้ไขหลังคา และการปรับแต่งให้เกิดหลังคาในลักษณะต่าง ๆ
การสร้างเชิงชาย และการปรับแต่งจันทัน
การเขียน Perspective และการตั้งกล้อง
การ Render และการใช้ Cloud Rendering ในลักษณะต่างๆ

หมายเหตุ: เนื้อหาการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความเหมาะสมหรือให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเวลาของการอบรม

กำหนดการจัดอบรม

No event found!

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรม

ท่านสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่

คุณวรางคณา บุญญาสถิตย์ (อีฟ)
หมายเลขโทรศัพท์ 061 853 4554 หรือ 02 267 6388-9
อีเมล์ warangkana@vr-3d.com