หลักสูตรการอบรม
Autodesk Revit for Interior

Autodesk Revit for Interior หลักสูตรการอบรมระยะเวลา 2 วัน สอนโดยผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ ด้วยเนื้อหาถูกออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถทำความเข้าใจภาพรวมของการสร้างผลงานภายใต้แนวคิด Building Information Modeling (BIM) สำหรับงานด้านออกแบบตกแต่งภายใน และรายละเอียดของการใช้งานโปรแกรม Autodesk Revit โดยการอบรมจะเน้นไปที่การควบคุมและการทำความเข้าใจคำสั่ง เพื่อใช้งานในกรณีต่าง ๆ ด้วยการยกตัวอย่างของชิ้นงานประกอบการอบรมและทดลองปฏิบัติควบคู่ไปกับการอบรม เพื่อให้ผู้ใช้มีความเข้าใจภาพรวมของการใช้โปรแกรมให้ได้มากที่สุด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับงานโครงการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

รายละเอียดของหลักสูตรการอบรม

วิทยากร

รองศาสตราจารย์ วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์
Autodesk Revit Certified Professional

วัตถุประสงค์ของการอบรม

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจถึงการสร้างผลงานภายใต้แนวคิด Building Information Modeling (BIM) สำหรับงานด้านออกแบบตกแต่งภายใน
– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการใช้งาน Autodesk Revit และรายละเอียดของคำสั่งต่างๆ
– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะของการทำงานของโปรแกรม (Basic Workflow) เพื่อการต่อยอดในการนำไปประยุกต์ใช้งานหรือเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไป

หลักสูตรเหมาะสำหรับ

– สถาปนิก
– วิศวกร
– ผู้รับเหมาก่อสร้าง
– พนักงานเขียนแบบ
– นิสิต/นักศึกษา
– บุคลทั่วไปที่สนใจ

รายละเอียดการอบรม

– การอบรมในหลักสูตรนี้มีระยะเวลาทั้งหมด 2 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. และ เวลา 13.00 – 16.00 น.
– การอบรมต่อรอบจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมไม่เกิน 15 ท่าน
– ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมครบตามหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตร Certificate of Completion จากทาง Autodesk

ค่าอบรม

ค่าอบรม 8,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่อผู้เข้าอบรม 1 ท่าน
(ค่าอบรมดังกล่าวรวมเอกสารประกอบการอบรม และอาหารกลางวัน พร้อมของว่าง 2 ช่วง)

สถานที่จัดการอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม วี อาร์ ดิจิตอล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ (VR Digital Training Center)
เลขที่ 154 ซอยสุขสันต์ ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร [คลิกเพื่อดูแผนที่]

ท่านสามารถเดินทางมายัง VR Digital Training Center ได้ด้วยระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
– รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน สถานีสามย่าน (BL27) ทางออกที่ 1
– รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว (สีลม) สถานีศาลาแดง (S2) ทางออกที่ 1

รายละเอียดของเนื้อหาการอบรม

การอบรมวันที่ 1

– แนะนำโปรแกรม Autodesk Revit
– ทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ และ Work Flow ต่างๆ
– แนวความคิด Building Information Modeling
– การใช้งานพื้นฐานต่างๆ เกี่ยวกับโปรแกรม (GUI: Graphic User Interface)
– การควบคุมและการสั่งงานโปรแกรม
– การใช้เส้นบอกระยะชั่วคราว (Temporary Line)
– การกำหนดหน่วยของการเขียนงาน (Project Unit)
– การกำหนดมาตราส่วนของการเขียนงาน (View Scale)
– การสร้าง Level ภายใน Project ด้วยการลากเส้นระดับ, การ Copy Level หรือ Array
– การเขียนผนัง (Wall) และการแก้ไขในรูปแบบต่าง ๆ
– การปรับแต่งผนัง การสร้างชั้นวัสดุของผนังในแบบที่ต้องการ
– การเขียนผนัง (การลากเส้นผนังด้วยวิธีต่างๆ)
– การกำหนดความสูงของผนัง
– การสร้างมุมกล้องสำหรับงาน Interior
– การสร้างรูปตัดสำหรับงาน Interior
– ประเภทของผนัง (Basic Wall, Curtain Wall, Stacked Wall)
– การปรับแต่ง Parameter ในส่วนของ Instance Parameters
– การแก้ไขในส่วนของ Type Parameters (Structure)
– การ Modify Vertical Structure (Split Region, Merge Region, Assign Layer, Sweep, Reveal)
– การสร้างผนังใน 2 รูปแบบผสมกัน (Embedded Walls) ด้วยคำสั่ง Cut Geometry
– การแก้ไข Profile ของผนัง
– การแบ่งผนังด้วยคำสั่ง Split
– การกำหนดให้ผนังชนกับวัตถุ ด้วยคำสั่ง Attach to Top (กรณีต้องการให้ผนังชนกับหลังคา)
– การใส่ห้อง (Room Tag) สำหรับใส่ชื่อห้อง และคิดพื้นที่
– การทำ Schedule ของการคิดพื้นที่ห้องต่าง ๆ
– การแก้ Profile ของผนัง
– การแก้ไขชิ้นงานด้วยคำสั่ง Trim, Offset, และคำสั่ง Modify อื่นๆ
– การสร้างบัวเชิงผนังด้วยคำสั่ง (Wall Sweep, Wall Reveal)
– การสร้าง Profile Family ของบัวผนัง และการประยุกต์ใช้
– การใช้คำสั่ง Join Geometry เพื่อทำการเชื่อมผนัง 2 ตัวให้เป็นอันเดียวกัน (กรณีประตูหน้าต่าง)
– การเขียนพื้นในรูปแบบต่างๆ
– การสร้างพื้นอาคารด้วยการ Pick Wall
– การสร้างพื้นอาคารด้วยการ Sketch
– การใส่ประตู-หน้าต่างๆ
– การโหลด Family ของประตู-หน้าต่างมาใช้งาน
– การกำหนดเส้นบอกระยะ (Dimensions)
– การใส่ Dimension แบบต่างๆ

การอบรมวันที่ 2

– การสร้างฝ้าเพดานในรูปแบบต่างๆ และการกำหนดประเภทของฝ้าเพดาน
– การใส่เฟอร์นิเจอร์ หลอดไฟ และของที่เกี่ยวข้อง
– การสร้างบันได
– การใช้คำสั่ง Run ในการเขียนแนวของ Flight บันได
– การใส่ลูกกรง
– การสร้างเส้นแนวราวลูกกรง
– การเปิด Sun Path และการวิเคราะห์แสงแดด และเงา
– การตั้งค่าที่ตั้งอาคาร การกำหนดวันที่ และเวลาในการวิเคราะห์แสงเงา
– การทำ Animation วิเคราะห์แสงเงา
– การเขียน Perspective และการตั้งกล้อง
– การ Render
– การใช้ Cloud Rendering ในลักษณะต่าง ๆ
– การส่งไฟล์จาก Revit ไปยัง Autodesk 3ds Max Design เพื่อการ Render
– การ Duplicate View ในลักษณะต่างๆ
– การแบ่งแบบด้วยการ Duplicate as Dependent
– การกำหนดสัญลักษณ์ประกอบแบบ
– การเขียนตัวอักษรลงในแบบ (Text)
– การใช้คำสั่ง Spot Elevation Dimension สำหรับบอกระดับความสูงในรูปด้าน, รูปตัด
– การสร้างเอกสารแบบ (Sheet)
– การสร้างกระดาษ ขนาดกระดาษไว้ใช้งาน พร้อมกับการสร้าง Title Blocks
– การแก้ไขหมายเลขแผ่น และชื่อแผ่น
– การเพิ่มมุมมองต่างๆ ลงบนหน้ากระดาษ
– การใช้ Revision Clouds
– การ Print ผลงาน
– การตั้งค่าต่างๆ สำหรับการ Print งาน
– การ Export แบบออกเป็นไฟล์รูปภาพ
– การ Print งานออกมาในรูปของ DWF File
– การทำรายการประกอบแบบ
– การสร้าง Legend Views เพื่อทำรายการสัญลักษณ์ประกอบแบบ และรายการประตู-หน้าต่าง
– การทำสารบัญแบบด้วย Drawing List

หมายเหตุ: เนื้อหาการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความเหมาะสมหรือให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเวลาของการอบรม

กำหนดการจัดอบรม

No event found!

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรม

ท่านสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่

คุณวรางคณา บุญญาสถิตย์ (อีฟ)
หมายเลขโทรศัพท์ 061 853 4554 หรือ 02 267 6388-9
อีเมล์ warangkana@vr-3d.com