หลักสูตรการอบรม
Autodesk Revit for Landscape

Autodesk Revit for Landscape หลักสูตรการอบรมระยะเวลา 2 วัน สอนโดยผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ด้วยเนื้อหาถูกออกแบบมา เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถทำความเข้าใจภาพรวมการสร้างผลงานภายใต้แนวคิด Building Information Modeling (BIM) สำหรับงานด้านภูมิสถาปัตยกรรม และรายละเอียดของการใช้งานโปรแกรม Autodesk Revit โดยการอบรมจะเน้นไปที่การควบคุมและการทำความเข้าใจคำสั่ง เพื่อใช้งานในกรณีต่าง ๆ ด้วยการยกตัวอย่างของชิ้นงานประกอบการอบรมและทดลองปฏิบัติควบคู่ไปกับการอบรม เพื่อให้ผู้ใช้มีความเข้าใจภาพรวมของการใช้โปรแกรมให้ได้มากที่สุด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับงานโครงการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

รายละเอียดของหลักสูตรการอบรม

วิทยากร

รองศาสตราจารย์ วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์
Autodesk Revit Certified Professional

วัตถุประสงค์ของการอบรม

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจถึงการสร้างผลงานภายใต้แนวคิด Building Information Modeling (BIM) สำหรับงานด้านภูมิสถาปัตยกรรม
– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการใช้งาน Autodesk Revit และรายละเอียดของคำสั่งต่างๆ
– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะของการทำงานของโปรแกรม (Basic Workflow) เพื่อการต่อยอดในการนำไปประยุกต์ใช้งานหรือเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไป

หลักสูตรเหมาะสำหรับ

– สถาปนิก
– วิศวกร
– ผู้รับเหมาก่อสร้าง
– พนักงานเขียนแบบ
– นิสิต/นักศึกษา
– บุคลทั่วไปที่สนใจ

รายละเอียดการอบรม

– การอบรมในหลักสูตรนี้มีระยะเวลาทั้งหมด 2 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. และ เวลา 13.00 – 16.00 น.
– การอบรมต่อรอบจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมไม่เกิน 15 ท่าน
– ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมครบตามหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตร Certificate of Completion จากทาง Autodesk

ค่าอบรม

ค่าอบรม 8,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่อผู้เข้าอบรม 1 ท่าน
(ค่าอบรมดังกล่าวรวมเอกสารประกอบการอบรม และอาหารกลางวัน พร้อมของว่าง 2 ช่วง)

สถานที่จัดการอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม วี อาร์ ดิจิตอล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ (VR Digital Training Center)
เลขที่ 154 ซอยสุขสันต์ ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร [คลิกเพื่อดูแผนที่]

ท่านสามารถเดินทางมายัง VR Digital Training Center ได้ด้วยระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
– รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน สถานีสามย่าน (BL27) ทางออกที่ 1
– รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว (สีลม) สถานีศาลาแดง (S2) ทางออกที่ 1

รายละเอียดของเนื้อหาการอบรม

การอบรมวันที่ 1

แนะนำโปรแกรม Autodesk Revit
– ทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ และ Work Flow ต่างๆ
– แนวความคิด Building Information Modeling
– กระบวนการทำงานและสิ่งที่ต้องคำนึงถึงก่อนการทำงานบนระบบ BIM
– BEP (BIM Execution Plan) ข้อกำหนดของการทำงาน BIM ร่วมกัน
– การใช้งานพื้นฐานต่างๆ เกี่ยวกับโปรแกรม (GUI: Graphic User Interface)
– การควบคุมและการสั่งงานโปรแกรม
– การใช้เส้นบอกระยะชั่วคราว (Temporary Line)
– การกำหนดหน่วยของการเขียนงาน (Project Unit)
– การกำหนดมาตราส่วนของการเขียนงาน (View Scale)
– การใช้มุมมอง Site ในการเขียนงานที่ดิน
– Project North กับ True North
– การกำหนด Project Base Point และ Survey Point สำหรับการทำงานร่วมกัน
– การสร้างรูปที่ดินบน Autodesk Revit ด้วยการนำเข้าไฟล์ AutoCAD
– การสร้างขอบเขตที่ดินด้วยคำสั่ง Properties Lines
– การคิดพื้นที่จากรูปที่ดินที่สร้างขึ้น
– การสร้าง Toposurfaces
– การทำ Subregions และการ Split Surface
– การทำ Merge Surface
– การทำ Graded Region เพื่อทำการปรับผิวดิน
– การตั้งค่า Site Settings
– การคิดปริมาณดินตัดและดินถม (Cut and Fill)
– การสร้าง Building Pad สำหรับวางอาคาร
– การสร้าง Contour บน Autodesk Revit
– การใส่ Contour Line Labels
– การใส่ต้นไม้ใน Revit
– การสร้าง Level ภายใน Project ด้วยการลากเส้นระดับ, การ Copy Level หรือ Array
– การเขียนผนัง (Wall) และการแก้ไขในรูปแบบต่างๆ ในงาน Landscape
– การปรับแต่งผนัง การสร้างชั้นวัสดุของผนังในแบบที่ต้องการ
– การเขียนผนัง (การลากเส้นผนังด้วยวิธีต่างๆ)
– การกำหนดความสูงของผนัง
– การสร้างมุมกล้องสำหรับการทำงาน
– การสร้างรูปตัดสำหรับการทำงาน
– ประเภทของผนัง (Basic Wall, Curtain Wall, Stacked Wall)
– การปรับแต่ง Parameter ในส่วนของ Instance Parameters
– การแก้ไข Profile ของผนัง
– การแบ่งผนังด้วยคำสั่ง Split
– การแก้ไขชิ้นงานด้วยคำสั่ง Trim, Offset, และคำสั่ง Modify อื่นๆ
– การสร้างบัวเชิงผนังด้วยคำสั่ง (Wall Sweep, Wall Reveal)
– การสร้าง Profile Family ของบัวผนัง และการประยุกต์ใช้
– การใช้คำสั่ง Join Geometry เพื่อทำการเชื่อมผนัง 2 ตัวให้เป็นอันเดียวกัน (กรณีประตูหน้าต่าง
– การเขียนพื้นในรูปแบบต่างๆ สำหรับงาน Hardscape
– การสร้างพื้นด้วยการ Pick Wall
– การสร้างพื้นด้วยการ Sketch
– การเจาะช่องพื้น
– การเจาะพื้นสำหรับการใส่ช่อง Shaft
– การใส่ Slope Arrow เพื่อให้พื้นมีความลาดเอียง
– การใส่ Host Sweep ด้วย Floor Slab Edge
– การปรับแต่งพื้นด้วยเครื่องมือ Modify Sub-Elements, Draw Points, Draw Split Lines, Pick Supports, Reset Shape
– การกำหนดเส้นบอกระยะ (Dimensions)
– การใส่ Dimension แบบต่างๆ
– การให้ Dimension แบบ Edge to Edge, Center to Center และ Center to Edge
– การ Lock และ Unlock ระยะของ Dimension
– การจัดระยะให้เท่ากันด้วย Dimension Equality Symbol (EQ)
– การใส่ตัวหนังสือแทนลงในเส้น Dimension (Replace with Text)
– การใส่เฟอร์นิเจอร์ และหลอดไฟ และของที่เกี่ยวข้องกับงาน Landscape

การอบรมวันที่ 2

– การเปิด Sun Path และการวิเคราะห์แสงแดด และเงา
– การตั้งค่าที่ตั้งอาคาร การกำหนดวันที่ และเวลาในการวิเคราะห์แสงเงา
– การทำ Animation วิเคราะห์แสงเงา
– การเขียน Perspective และการตั้งกล้อง
– การ Render
– การสร้าง Family ในแบบ In-Place Family เพื่อสร้างวัตถุ Built-in ในงาน Landscape
– การสร้างบันได
– การใช้คำสั่ง Run ในการเขียนแนวของ Flight บันได
– การปรับแต่งรูปแบบของบันได ด้วยการแก้ไข (Riser และ Boundary)
– การปรับแก้ค่าคุณสมบัติของบันไดใน Properties
– การใส่ลูกกรงและรั้ว
– การสร้างเส้นแนวราวลูกกรง
– การปรับแต่งในส่วนของ Top Rail ของลูกกรง
– การกำหนดคุณสมบัติของราวลูกกรงในแนวนอน (Rail Structure)
– การกำหนดคุณสมบัติของราวลูกรงในแนวตั้ง (Baluster Placement)
– การ Duplicate View ในลักษณะต่างๆ
– การแบ่งแบบด้วยการ Duplicate as Dependent
– การกำหนดสัญลักษณ์ประกอบแบบ
– การเขียนตัวอักษรลงในแบบ (Text)
– การใช้คำสั่ง Spot Elevation Dimension สำหรับบอกระดับความสูงในรูปด้าน, รูปตัด
– การใช้คำสั่ง Spot Coordinate
– การใส่สัญลักษณ์ ทิศเหนือ
– การปรับแต่งมุมมอง
– การปรับแต่งมุมมองใน Plan (View Range ใส่ส่วนของ Cut Plane และ View Depth)
– การปรับแต่งการแสดงผลของรูปด้าน
– การปรับแต่งการแสดงผล Plan ในกรณีอาคารที่เป็น Split Level ด้วยคำสั่ง Plan Region
– การใช้ Detail Component เพื่อช่วยในการเขียน Detail
– การใช้คำสั่ง Fill Region เพื่อใส่ลาย Pattern
– การใช้คำสั่ง Repeat Detail
– การเขียนเส้น Insulation
– การมุมมอง Draft View เพื่อเขียนแบบ 2 มิติ
– การนำไฟล์แบบขยายจาก AutoCAD มาใช้เป็นแบบขยาย
– การสร้างเอกสารแบบ (Sheet)
– การสร้างกระดาษ ขนาดกระดาษไว้ใช้งาน พร้อมกับการสร้าง Title Blocks
– การแก้ไขหมายเลขแผ่น และชื่อแผ่น
– การเพิ่มมุมมองต่างๆ ลงบนหน้ากระดาษ
– การใช้ Revision Clouds
– การ Print ผลงาน
– การตั้งค่าต่างๆ สำหรับการ Print งาน
– การ Export แบบออกเป็นไฟล์รูปภาพ
– การ Print งานออกมาในรูปของ DWF File
– การทำรายการประกอบแบบ
– การสร้าง Legend Views เพื่อทำรายการสัญลักษณ์ประกอบแบบ และรายการประตู-หน้าต่าง
– การทำสารบัญแบบด้วย Drawing List

หมายเหตุ: เนื้อหาการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความเหมาะสมหรือให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเวลาของการอบรม

กำหนดการจัดอบรม

No event found!

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรม

ท่านสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่

คุณวรางคณา บุญญาสถิตย์ (อีฟ)
หมายเลขโทรศัพท์ 061 853 4554 หรือ 02 267 6388-9
อีเมล์ warangkana@vr-3d.com