หลักสูตรการอบรม
Autodesk Revit for MEP

Autodesk Revit for MEP (Mechanical, Electrical and Plumbing) หลักสูตรการอบรมระยะเวลา 3 วัน สอนโดยผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ ด้วยเนื้อหาถูกออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถทำความเข้าใจภาพรวม และรายละเอียดของการใช้งานโปรแกรม Autodesk Revit สำหรับงานระบบอาคาร โดยการอบรมจะเน้นไปที่การควบคุมและการทำความเข้าใจคำสั่ง เพื่อใช้งานในกรณีต่าง ๆ ด้วยการยกตัวอย่างของชิ้นงานประกอบการอบรมและทดลองปฏิบัติควบคู่ไปกับการอบรม เพื่อให้ผู้ใช้มีความเข้าใจภาพรวมของการใช้โปรแกรมให้ได้มากที่สุด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับงานโครงการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

รายละเอียดของหลักสูตรการอบรม

วิทยากร

คุณรัช กุลนรัตน์ และ คุณกิ่งมณี ร่มโพธิ์ทอง

วัตถุประสงค์ของการอบรม

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจถึงการสร้างผลงานภายใต้แนวคิด Building Information Modeling (BIM)
– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการใช้งาน Autodesk Revit สำหรับงานระบบอาคาร และรายละเอียดของคำสั่งต่าง ๆ
– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะของการทำงานของโปรแกรม (Basic Workflow) เพื่อการต่อยอดในการนำไปประยุกต์ใช้งานหรือเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไป

หลักสูตรเหมาะสำหรับ

– วิศวกร
– ผู้รับเหมา
– พนักงานเขียนแบบ
– นิสิต/นักศึกษา
– บุคคลทั่วไปที่สนใจ

รายละเอียดการอบรม

– การอบรมในหลักสูตรนี้มีระยะเวลาทั้งหมด 3 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. และ เวลา 13.00 – 16.00 น.
– การอบรมต่อรอบจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมไม่เกิน 15 ท่าน
– ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมครบตามหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตร Certificate of Completion จากทาง Autodesk

ค่าอบรม

ค่าอบรม 10,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่อผู้เข้าอบรม 1 ท่าน
(ค่าอบรมดังกล่าวรวมเอกสารประกอบการอบรม และอาหารกลางวัน พร้อมของว่าง 2 ช่วง)

สถานที่จัดการอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม วี อาร์ ดิจิตอล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ (VR Digital Training Center)
เลขที่ 154 ซอยสุขสันต์ ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร [คลิกเพื่อดูแผนที่]

ท่านสามารถเดินทางมายัง VR Digital Training Center ได้ด้วยระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
– รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน สถานีสามย่าน (BL27) ทางออกที่ 1
– รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว (สีลม) สถานีศาลาแดง (S2) ทางออกที่ 1

รายละเอียดของเนื้อหาการอบรม

การอบรมวันที่ 1

– Fire Protection Pipe Settings and Routing
– ส่วนประกอบต่างๆ ของหน้าจอ Autodesk Revit MEP (User Interface)
– การกำหนดหน่วยในการเขียนงาน (Project Unit)
– Working with Plumbing Fixtures
– Working with Architectural Linked-in Plumbing Model
     – Create Custom Pipe Assemblies
     – Copy/Monitor Plumbing Fixtures
– Choosing Pipe Settings and Pipe Routing Options
     – Sloping Pipe
     – Annotating Invert Elevation and Slope
– Using Fittings
     – Using Pipe Fitting Controls
     – Placing Valves
– Setting Visibility of Piping
– Understanding the Essentials of Placing Fire Protection Equipment
     – Point of Connection
     – Fire Pump Assembly
     – Fire Riser Assembly
     – Sprinkler Heads
– Creating Fire Protection Systems
     – Creating a Fire Protection Wet System
     – Filtering Fire Protection Systems
– Using Mechanical Joint Fittings

การอบรมวันที่ 2

– Planning Mechanical Systems
     – Placing Spaces
     – Placing a Space in an Open Area
     – Placing a Multi – Level Space
     – Viewing Zones in the System Browser
     – Creating Zones on a Single Level
     – Creating Zones on a Multiple Levels
     – Working with the Analytical
     – Analyzing Heating and Cooling Loads
     – Creating a Zone Color Scheme
     – Creating an Airflow Schedule
– Design Mechanical Air Systems
     – Placing Hosted Air Terminals
     – Placing Non–Hosted Air Terminals
     – Creating Secondary Supply Air Systems
     – Creating Ductwork for Secondary Supply Air Systems
     – Manually Creating Ductwork

การอบรมวันที่ 3

– Planning an Electrical Systems
     – Specifying Electrical Systems
     – Defining Required Lighting
     – Creating Color Fills and Schedules
– Designing an Electrical Systems
     – Creating Lighting Circuits with Wire
     – Creating Lighting Circuits without Wire
     – Creating a Switch Systems
     – Creating Power Loads
     – Balancing Wire Size and Breaker Service
     – Checking Your Design

หมายเหตุ: เนื้อหาการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความเหมาะสมหรือให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเวลาของการอบรม

กำหนดการจัดอบรม

No event found!

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรม

ท่านสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่

คุณวรางคณา บุญญาสถิตย์ (อีฟ)
หมายเลขโทรศัพท์ 061 853 4554 หรือ 02 267 6388-9
อีเมล์ warangkana@vr-3d.com