หลักสูตรการอบรม
Autodesk Revit for Structure

Autodesk Revit for Structure หลักสูตรการอบรมระยะเวลา 2 วัน สอนโดยผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ด้วยเนื้อหาถูกออกแบบมา เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถทำความเข้าใจภาพรวม และรายละเอียดของการใช้งานโปรแกรม Autodesk Revit สำหรับงานโครงสร้าง โดยการอบรมจะเน้นไปที่การควบคุมและการทำความเข้าใจคำสั่ง เพื่อใช้งานในกรณีต่าง ๆ ด้วยการยกตัวอย่างของชิ้นงานประกอบการอบรมและทดลองปฏิบัติควบคู่ไปกับการอบรม เพื่อให้ผู้ใช้มีความเข้าใจภาพรวมของการใช้โปรแกรมให้ได้มากที่สุด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับงานโครงการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

รายละเอียดของหลักสูตรการอบรม

วิทยากร

คุณธเนศ กลิ่นหอม และ คุณนิมิต โรจน์รุ่งเรืองกิจ

วัตถุประสงค์ของการอบรม

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจถึงการสร้างผลงานภายใต้แนวคิด Building Information Modeling (BIM)
– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการใช้งาน Autodesk Revit และรายละเอียดของคำสั่งต่าง ๆ สำหรับงานโครงสร้าง
– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะของการทำงานของโปรแกรม (Basic Workflow) เพื่อการต่อยอดในการนำไปประยุกต์ใช้งานหรือเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไป

หลักสูตรเหมาะสำหรับ

– วิศวกรโยธา
– นายช่างโยธา
– ผู้รับเหมาก่อสร้าง
– นิสิต/นักศึกษา
– บุคลทั่วไปที่สนใจ

รายละเอียดการอบรม

– การอบรมในหลักสูตรนี้มีระยะเวลาทั้งหมด 2 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. และ เวลา 13.00 – 16.00 น.
– การอบรมต่อรอบจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมไม่เกิน 15 ท่าน
– ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมครบตามหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตร Certificate of Completion จากทาง Autodesk

ค่าอบรม

ค่าอบรม 8,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่อผู้เข้าอบรม 1 ท่าน
(ค่าอบรมดังกล่าวรวมเอกสารประกอบการอบรม และอาหารกลางวัน พร้อมของว่าง 2 ช่วง)

สถานที่จัดการอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม วี อาร์ ดิจิตอล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ (VR Digital Training Center)
เลขที่ 154 ซอยสุขสันต์ ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร [คลิกเพื่อดูแผนที่]

ท่านสามารถเดินทางมายัง VR Digital Training Center ได้ด้วยระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
– รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน สถานีสามย่าน (BL27) ทางออกที่ 1
– รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว (สีลม) สถานีศาลาแดง (S2) ทางออกที่ 1

รายละเอียดของเนื้อหาการอบรม

การอบรมวันที่ 1

– ส่วนประกอบต่างๆ ของหน้าจอ Autodesk Revit (User Interface)
– การกำหนดหน่วยในการเขียนงาน (Project Unit)
– ตัวช่วยในการกำหนดตำแหน่งบนวัตถุ (Snap)
– การกำหนดมาตราส่วนของมุมมอง (View Scale)
– การกำหนดระดับรายละเอียดในมุมมอง (Detail Level)
– การกำหนดรูปแบบการแสดงผลตัวโมเดล (Model Graphics Style)
– การเลือกวัตถุ (Selecting Elements)
– การใช้เครื่องมือในการควบคุมต่างๆ (Controls and Shape Handles)
– การใช้คำสั่ง Undo, Redo และการยกเลิกคำสั่ง
– ระดับพื้นอ้างอิงของอาคาร (Level)
– กริดเสา (Grids)
– การย้ายวัตถุ (Move),การคัดลอกวัตถุ (Copy),การหมุนวัตถุ (Rotate),การคัดลอกวัตถุเป็นกลุ่ม (Array),การคัดลอกวัตถุแบบกลับด้าน (Mirror),การปรับขนาดวัตถุ (Scale),การจัดแนว (Align), การตัดหรือยืดขยายวัตถุ (Trim/Extend) และ การคัดลอกวัตถุตามระยะที่กำหนด (Offset)
– การใส่ฐานรากแผ่ และฐานรากเสาเข็ม (Adding Foundations)
– การใส่เสา (Adding Structural Columns)
– การใส่คาน (Adding Beam)
– การใส่พื้น (Adding Floors)
– การสร้างพื้นในแบบเขียนเส้นรอบรูปของพื้น (Floors)
– การปรับแต่งคุณสมบัติ (Parameters) ของพื้น
– การสร้างพื้นเอียง (Slope Floors)
– การเจาะช่องพื้น (Floor Openings)
– การสร้างบันได (Creating Stairs)

การอบรมวันที่ 2

– การใส่เหล็กเสริมคอนกรีต (Rebar)
– การใส่เหล็ก
– การสร้าง Family ฐานราก
– การถอดปริมาณ (Schedule)
– การใส่คำอธิบายประกอบ (Annotate)
– การจัดมุมมอง (View Controls)
– การสร้าง Sheet, Title Block
– การใส่หน้ากระดาษ (Sheets)

หมายเหตุ: เนื้อหาการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความเหมาะสมหรือให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเวลาของการอบรม

กำหนดการจัดอบรม

No event found!

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรม

ท่านสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่

คุณวรางคณา บุญญาสถิตย์ (อีฟ)
หมายเลขโทรศัพท์ 061 853 4554 หรือ 02 267 6388-9
อีเมล์ warangkana@vr-3d.com