ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมของศูนย์ฝึกอบรม VR Digital Training Center

ปฏิทินการจัดอบรมและการทดสอบความรู้

No event found!
Load More

ขั้นตอนการลงทะเบียน
เข้าร่วมการอบรมและการทดสอบความรู้

1) กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมและการทดสอบความรู้ ทางด้านขวามือของท่านให้ครบถ้วน
2) หลังจากที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ของทาง VR Digital Training Center ติดต่อกลับหาท่านผ่านทางช่องทางการติดต่อที่ท่านให้ไว้ในขั้นตอนของการลงทะเบียน เพื่อประสานงานและยืนยันการลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม
3) หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อได้ที่

คุณวรางคณา บุญญาสถิตย์ (อีฟ)
หมายเลขโทรศัพท์ 061 853 4554, 02 267 6388-9
หรือที่อีเมล์ warangkana@vr-3d.com

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน
เพื่อเข้าร่วมการอบรมและการทดสอบความรู้

1) ชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านทางธนาคารหรือสั่งจ่ายเช็ค
ท่านสามารถโอนเงินผ่านทางธนาคารหรือสั่งจ่ายเช็คได้ในนามของ

บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุรวงศ์
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 078-2-32539-3

โดยขอความอนุเคราะห์จากท่านในการส่งสำเนาใบนำฝากหรือหลักฐานในการโอนเงินของท่าน เพื่อแจ้งการชำระเงินที่ คุณวรางคณา บุญญาสถิตย์ (อีฟ) อีเมล์ warangkana@vr-3d.com หรือที่หมายเลขโทรสาร 02 233 5024

2) ชำระเป็นเงินสดที่บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด
ท่านสามารถชำระเงินได้ด้วยตนเองที่

บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด
154 ซอยสุขสันต์ ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
หมายเลขโทรศัพท์ 02 267 6388-9
ในระหว่างช่วงเวลาทำการ วันจันทร์ ถึง ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

สำหรับในกรณีที่ท่านดำเนินการชำระเงินในนามของบริษัท สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%
(เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105546092555)

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วม
การอบรมและการทดสอบความรู้

  ชื่อ-สกุล ของผู้สมัครเข้าร่วมการอบรม (ภาษาไทย)

  ชื่อ-สกุล ของผู้สมัครเข้าร่วมการอบรม (ภาษาอังกฤษ)

  ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/บริษัท

  ที่อยู่ของหน่วยงาน/องค์กร/บริษัท (สำหรับใช้ในการออกเอกสารใบเสนอราคา/ใบเสร็จรับเงิน)

  หมายเลขโทรศัพท์ของท่านที่สามารถติดต่อได้

  อีเมล์ของท่านที่สามารถติดต่อได้

  หลักสูตรการอบรม หรือ การทดสอบความรู้ที่ท่านสนใจสมัครเข้าร่วม

  ประเภทอาหารในระหว่างการอบรมของท่าน (สำหรับหลักสูตรการอบรมที่จัดขึ้นแบบเต็มวันเท่านั้น)

  ท่านต้องการให้เราจัดส่งเอกสารใบเสนอราคาให้ท่านผ่านทางอีเมล์หรือไม่

  ท่านทราบข่าวการจัดอบรมของทาง VR Digital Training Center จากทางช่องทางใด

  ข้อความอื่นๆ ที่ท่านต้องการแจ้งเพิ่มเติมกับเรา

  กรุณาเลือกรูปที่ระบุด้วยตัวหนังสือสีแดงในกรอบด้านล่าง

  Please prove you are human by selecting the Car.