เทคโนโลยีของเครื่องสแกนเนอร์ในปัจจุบันมีพัฒนาในด้านเทคโนโลยีของการใช้งานไปเป็นอย่างมาก ซึ่งได้มีการนำมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการออกแบบเขียนแบบที่เรียกว่า แบบจำลองสารสนเทศอาคาร หรือ BIM (Building Information Modelling) ตลอดจนเกิดการนำมาประยุกต์การใช้งานในอุตสาหกรรมการก่อสร้างอาคาร การใช้งาน Laser Scanner ได้ถูกใช้งานในการสำรวจโครงสร้างอาคารเดิมที่ก่อสร้างมานานแล้ว หรือมีการนำมาใช้งานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาคารที่กำลังก่อสร้างใหม่ โดยในปัจจุบันเทคโนโลยีการสแกนได้กลายเป็นส่วนสำคัญที่จำเป็นของวงจรการทำงานของ BIM และทำให้ภาพรวมและประโยชน์การใช้งาน BIM มีความชัดเจนและสมบูรณ์ขึ้น

เครื่องสแกนเนอร์ใช้ในการยิงแสงเลเซอร์ออกไปในการวัดตำแหน่งและพื้นผิววัตถุ ลำแสงเลเซอร์จะถูกจับเวลาจากต้นกำเนิดสู่วัตถุและกลับไปยังต้นกำหนด และประมวลผลและให้ผลออกมาเป็นชุดข้อมูลที่เรียกว่า “Point Cloud” ซึ่งก็จะมีลักษณะเป็นจุดๆ ลอยอยู่ในอากาศมากมาย ซึ่งข้อมูล Point Cloud นี้ก็จะมีค่าสีของพื้นผิวที่เสมือนจริงอีกด้วย

การใช้งาน Laser Scanner นี้สามารถนำไปใช้งานร่วมกับซอฟท์แวร์ของค่าย Autodesk ได้ในหลายๆ ผลิตภัณฑ์ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น Autodesk ReCap, Autodesk Revit, AutoCAD, Autodesk Infraworks 360, Autodesk Navisworks ทั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานหลักๆ อยู่ 2 ลักษณะด้วยกัน กล่าวคือ ในลักษณะแรกก็คือเป็นการข้อมูล Point Cloud มาใช้ในการสำรวจเพื่อการปรับปรุงอาคาร เพื่อเก็บข้อมูลสภาพปัจจุบัน หรือแม้กระทั่งจะแสกนข้อมูลเก็บไว้เพื่อการอนุรักษ์อาคาร และในอีกลักษณะหนึ่งก็คือการใช้สำหรับการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง โดยการนำมาข้อมูล Point Cloud ที่แสกนจากหน้างานก่อสร้าง มาสวมผนวกกับโมเดลที่สร้างขึ้นในคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการตรวจสอบความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ออกแบบไว้ และสิ่งที่สร้างขึ้นว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยอย่างไร

การสแกนด้วยเลเซอร์ 3 มิติช่วยให้สถาปนิกและวิศวกรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและประหยัดต้นทุนในการออกแบบ ก่อสร้าง และบูรณะพื้นที่ อย่างไรก็ตาม การลงทุนเวลาและทรัพยากรในการเรียนรู้เทคโนโลยีอาจก่อให้เกิดความกลัว ความไม่แน่นอน และความสงสัยเกี่ยวกับผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้น ลองดูในคลิปวิดีโอนี้จาก Autodesk University ที่จะสอนเกี่ยวกับพื้นฐานของการสแกน และเราจะสำรวจความเป็นไปได้ที่ซ่อนอยู่ของเทคโนโลยี เราจะอธิบายความแตกต่างระหว่างเทคโนโลยีการสแกนที่ใช้กันมากที่สุด เช่น โฟโตแกรมเมทรี (Photogrammetry) และ LIDAR (การตรวจจับแสงและการวัดแสง) สาธิตการใช้เครื่องสแกนเลเซอร์เชิงพาณิชย์ สรุปเวิร์กโฟลว์พื้นฐานของ ReCap Pro-to-Revit และประโยชน์ของเทคโนโลยีในการจัดส่งเอกสารก่อสร้าง และสำรวจการใช้งานขั้นสูงสำหรับการสแกนด้วยเลเซอร์ ในขณะที่จินตนาการถึงศักยภาพในอนาคต
https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/Intro-Laser-Scanning-ReCap-Pro-Revit-Future-2018#video

สนใจรายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยีของเครื่องสแกนเนอร์
และบริการงานสแกนด้วยกล้อง TLS (Terrestrial Laser Scanner) และ MLS (Mobile Laser Scanner) ประสิทธิภาพสูง

จาก VR Digital Co.,Ltd. 
สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขาย โทร +662-267-6388-9 หรือ Email: info@vr-3d.com

error: Content is protected !!