บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด

บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 หรือปี ค.ศ. 1993 ในนามของ บริษัท เวคเตอร์ ราสเตอร์ เทคโนโลยี จำกัด โดยกลุ่มสถาปนิกที่มีความเชี่ยวชาญในงานด้านการออกแบบ ตลอดจนการทำภาพเพื่อการนำเสนองานออกแบบสถาปัตยกรรม (Design Visualization) การนำเสนองานออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ (Presentation Drawings / Software Integration) ตลอดจนการให้แนะนำวางระบบคอมพิวเตอร์ในสำนักงานสถาปนิก แนะนำและจัดหาซอฟต์แวร์เพื่อการทำงานในสำนักงานสถาปนิก และฝึกอบรมการทำงานสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรของสำนักงานสถาปนิกตลอดมา

นับจนถึงปัจจุบันเป็นเวลามากกว่า 25 ปี บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่องานออกแบบและการก่อสร้าง เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการออกแบบและการก่อสร้างในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

> ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ประสิทธิภาพสูง

บริษัทฯ เป็นผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ลิขสิทธิและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คุณภาพสูงภายใต้แบรนด์ชั้นนำระดับโลก สำหรับการทำงานในระดับมืออาชีพ ทั้งทางด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้าง ด้านการออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดีย และด้านอื่นๆ พร้อมบริการหลังการขายด้วยบุคลากรที่มากไปด้วยประสบการณ์

โดยบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ระดับโลก ให้เป็นผู้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ และศูนย์ฝึกอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์อย่างเป็นทางการ ดังนี้

– Autodesk Gold Partner
– Specialization in Architecture, Engineering & Construction (AEC)
– Specialization in Media & Entertainment (M&E)
– Adobe Gold Reseller
– Lumion Authorized Reseller
– Enscape Partner in Thailand
– SketchUp Authorized Reseller
– Novade Local Services Partner in Thailand
– CapturingReality Authorized Reseller in Thailand
– Matterport Reseller in Thailand
– Openspace Partner in Thailand

> ศูนย์ฝึกอบรม VR Digital Training Center

ศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์ทดสอบความรู้ เพื่อการใช้งานซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม สำหรับผู้ใช้งานในระดับมืออาชีพ ด้วยหลักสูตรที่หลากหลายและมีมาตรฐาน โดยได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก Autodesk ให้เป็น Autodesk Authorized Training Center ทางด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้าง (AEC) และเป็นศูนย์ทดสอบความรู้ Autodesk Authorized Certification Center แห่งแรกในประเทศไทย อีกทั้งยังได้รับการแต่งตั้งจากสภาสถาปนิก ให้เป็นหน่วยงานผู้จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (พวต.) อีกด้วย

> บริการให้คำปรึกษา

บริการสำหรับลูกค้าในระดับองค์กรและบริษัทสถาปนิก ในการทำงานร่วมกับแบบจำลองสารสนเทศอาคาร หรือ Building Information Modeling (BIM) ในด้านต่าง ๆ เช่น ให้คำปรึกษาการใช้งาน BIM ในสำนักงาน บริการด้านการดำเนินงาน บริการด้านการผลิต BIM Documents บริการสร้างและการปรับแต่ง family ให้เหมาะกับการทำงาน บริการออกแบบและแสดงภาพ ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนผ่านสำนักงานจากระบบการทำงานเดิม ไปสู่ระบบ BIM ได้อย่างสมบูรณ์แบบในทุกระบบ

VR Digital Company Limited

VR Digital Company Limited Founded 1993 as Vector Raster Technologies was established by Professional Architects as a Design Visualization / Presentation Drawings / Software Integration company with experience in the Architecture, Engineering & Construction (AEC) and Media & Entertainment (M&E) fields for almost 25 years

– Autodesk Gold Partner
– Specialization in Architecture, Engineering & Construction (AEC)
– Specialization in Media & Entertainment (M&E)
– Adobe Gold Reseller
– Lumion Authorized Reseller
– Enscape Partner in Thailand
– SketchUp Authorized Reseller
– Novade Local Services Partner in Thailand
– Matterport Reseller in Thailand
– Openspace Partner in Thailand

We are The BIM Consultants and Services Provider in Thailand. We provide technical knowledge in Architectural Design and Drafting to our customers. We Consult the architects firm for implementation Computerized Design/Drafting System in their office as well as provide softwares in reasonable price to work with. We also provide computer hardwares to work with your complex works with full services from our technical staff to get all thing done.

> VR Digital Training Center

Our training center, provide many course in Architecture Engineering and Construction (AEC) support to our clients to be experts in their careers from Autodesk Revit to Navisworks.

Autodesk Authorized Training Center (ATC)
Autodesk Certification Center

> VR Consultants and Services

Supporting unit of VR Digital for AEC Professional Service. Our services are

  • Consulting Services
  • Implementation Services
  • Production Services
  • Family and Customization Services
  • Design and Visualization Services

to help our customers transform to BIM Native firm.

error: Content is protected !!