ประมวลภาพงานสัมมนา BIM Odyssey 2023 “Digital Tools For Design And Construction” เมื่อวันที่ 2 มีนาคม ณ โรงแรมเรดิสัน บลู พลาซ่า กรุงเทพ ทาง บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมงานสัมมนา BIM Odyssey 2023 ภายใต้หัวข้อ “Digital Tools For Design And Construction” เมื่อวันที่ 2 มีนาคม ณ โรงแรมเรดิสัน บลู พลาซ่า กรุงเทพ ซึ่งได้รับการตอบรับเข้าร่วมงานสัมมนาเป็นอย่างดี ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากงานสัมมนาในครั้งนี้ไม่มากก็น้อย หากมีข้อผิดพลาดประการใด ทางบริษัทฯ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

error: Content is protected !!