กรุงเทพฯ: เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด ส่งมอบซอฟต์แวร์ Lumion Faculty License ให้กับคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดีคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้สำหรับการศึกษาของคณะฯ และพัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษา
หลังการรับมอบ มีการบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ โดย ร.ศ.วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์ Training & Services Director, บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด และคุณปองภพ นาคพงศ์พันธุ์ Project Manager, บริษัท วีอาร์คอนซัลแตนท์แอนด์เซอร์วิส จำกัด เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถานศึกษาด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมที่สนใจ ซอฟต์แวร์ Lumion Faculty License สามารถติดต่อสอบถามได้ ที่บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด โทร. 02 2676388-9 หรืออีเมล์ info@vr-3d.com

error: Content is protected !!