ทำความรู้จักกับ Sefaira ซอฟต์แวร์ปลั๊กอินประสิทธิภาพสูงจาก Trimble เพื่อการออกแบบอาคารที่เน้นประสิทธิภาพ

Sefaira คือ ซอฟต์แวร์ปลั๊กอิน (Plug-in) ประสิทธิภาพสูงจาก Trimble ที่มาพร้อมกับ SketchUp Studio เพื่อการออกแบบอาคารประสิทธิภาพสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และถูกนำไปใช้งานในโครงการต่าง ๆ โดยสถาปนิกระดับมืออาชีพมากกว่า 1,000 รายทั่วโลก

ด้วยความสามารถของ Sefaira จะช่วยให้สถาปนิกและทีมงานที่เกี่ยวข้อง สามารถทำการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของอาคารแบบเรียลไทม์ผ่านระบบคลาวด์ ตั้งแต่ขั้นตอนของการออกแบบ ด้วยแนวคิดของการออกแบบอาคารที่เน้นประสิทธิภาพ (Performance-Based Design) ผ่านข้อมูลที่ถูกวิเคราะห์เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจและช่วยในการตัดสินใจต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้พลังงานของอาคาร รวมถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม ที่จะช่วยการสร้างประสบการณ์ในตัวเลือกจากการออกแบของคุณได้เป็นอย่างดี

รวดเร็วและใช้งานง่าย
Fast & easy to use

• สามารถออกแบบอาคารด้วยซอฟต์แวร์ SketchUp ที่คุณคุ้นเคย
• ได้รับผลการวิเคราะห์แรกด้วยความรวดเร็วในเวลาไม่ถึง 1 นาที
• แสดงผลการวิเคราะห์ด้วยกราฟฟิกที่ทำความเข้าใจได้ง่าย

มีความน่าเชื่อถือ
Credible

• สามารถทำการจำลองเพื่อวิเคราะห์ดูข้อมูลต่าง ๆ ในรอบปี
• ใช้งาน EnergyPlus และ Radiance ที่ได้รับการยอมรับ
• นำเสนอข้อมูลอินพุตและตัวควบคุมที่หลากหลาย

การทำงานร่วมกัน

Collaborative

• สามารถทำงานเป็นทีมได้ในโครงการที่ใช้งานร่วมกัน
• ง่ายต่อการตรวจสอบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
• แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ทำงานได้โดยไม่มีขอบเขต

สถาปนิก
Architects

ซอฟต์แวร์รองรับการทำงานร่วมกับการออกแบบที่มีหลายตัวเลือก (Design Options) ด้วยการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของอาคารอย่างมืออาชีพ ผ่านขั้นตอนที่สามารถทำได้อย่างง่ายดาย ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจให้กับลูกค้าและวิศวกร

ที่ปรึกษาด้านความยั่งยืน
Sustainability Consultants

มีผู้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมในทีมออกแบบ ด้วยการรวมเอาสถาปนิกและวิศวกร มามีส่วนร่วมในขั้นตอนของการวิเคราะห์

วิศวกร
Engineers
 

วิศวกรสามารถมีส่วนร่วมได้ตั้งแต่ในขั้นตอนของการออกแบบขั้นต้น ด้วยความสามารถของซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการวิเคราะห์ระบบปรับสภาวะอากาศ (HVAC) ทำให้เห็นและเข้าใจถึงความแตกต่างที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

All the analysis you need

Energy

เข้าใจถึงการชี้วัดด้านประสิทธิภาพ เช่น ความเข้มข้นของการใช้พลังงาน (Energy Use Intensity หรือ EUI) และปัจจัยใดบ้างที่จะส่งผลกระทบต่อการใช้พลังงานในรอบปีของคุณ

Daylighting

เข้าใจถึงตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับแสงสว่างต่าง ๆ เช่น Spatial Daylight Autonomy (sDA), Annual Sunlight Exposure (ASE), Direct Sunlight และปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับแสงสว่างสำหรับการวิเคราะห์และแสดงให้เห็นถึงแสงสว่างของอาคาร การลดแสงจ้า และการปรับแสงธรรมชาติให้เหมาะสม

Thermal Comfort

เข้าใจถึงการใช้งานกระจก การบังแดด รวมถึงการระบายอากาศ ที่จะส่งผลกระทบต่อความสบายของพื้นที่ ด้วยตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น Operative Temperature และ Predicted Mean Vote (PMV)

HVAC Sizing

วิศวกรสามารถมีส่วนร่วมได้ตั้งแต่ในขั้นตอนของการออกแบบขั้นต้น ด้วยความสามารถของซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการวิเคราะห์ระบบปรับสภาวะอากาศ (HVAC) ทำให้เห็นและเข้าใจถึงความแตกต่างที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

Analyze and iterate fast

คุณสามารถเห็นผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของอาคารที่ทำการออกแบบในระยะเวลาอันรวดเร็ว และไม่ต้องใช้ระยะเวลาในการรอคอยที่ยาวนานเช่นที่ผ่านมา นอกจากนี้คุณยังสามารถทำการจำลองการใช้พลังงานทั้งหมดของอาคารในรอบ 1 ปี โดย EnergyPlus® และ Radiance® ที่ได้รับการยอมรับในระดับอุตสาหกรรม โดยการวิเคราะห์ประสิทธิภาพจาก Sefaira สามารถใช้ในการออกแบบของคุณทั้งในช่วงของการออกแบบแนวความคิด (conceptual design) และการออกแบบในเบื้องต้น (schematic design)

Make smart design decisions

เพียงแค่คุณทำการออกแบบ ซอฟต์แวร์นี้จะทำการวิเคราะห์และแสดงข้อมูลให้คุณเห็นถึงปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดวางผัง หรือการออกแบบส่วนประกอบภายนอกอาคาร (façade design) มีผลกระทบต่อเป้าหมายต่าง ๆ ที่สำคัญในการออกแบบของคุณอย่างไร ไม่ว่าเป้าหมายในการออกแบบของคุณจะเป็นการออกแบบที่ใช้พลังงานเป็นศูนย์ (net zero energy design) หรือ การมีระบบปรับสภาวะอากาศ (HVAC) ที่มีขนาดเล็ก ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ประสิทธิภาพจากซอฟต์แวร์ Sefaira จะช่วยให้โครงการออกแบบของคุณสามารถเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง

Get consensus

คุณสามารถแบ่งปันสิ่งที่คุณพบจากการออกแบบให้กับทีมงาน ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ภาพที่มีความน่าสนใจ ในการโน้มน้าวทุกคนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของอาคารที่ยอดเยี่ยมจากงานออกแบบของคุณ

error: Content is protected !!