ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมของศูนย์ฝึกอบรม VR Digital Training Center

กำหนดการเปิดอบรมในแต่ละหลักสูตร

-ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

1) กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมและการทดสอบความรู้ ทางด้านขวามือของท่านให้ครบถ้วน
2) หลังจากที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ของทาง VR Digital Training Center ติดต่อกลับหาท่านผ่านทางช่องทางการติดต่อที่ท่านให้ไว้ในขั้นตอนของการลงทะเบียน เพื่อประสานงานและยืนยันการลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม
3) หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อได้ที่

คุณวรางคณา บุญญาสถิตย์ (อีฟ)
หมายเลขโทรศัพท์ 061 853 4554, 02 267 6388-9
หรือที่อีเมล์ warangkana@vr-3d.com

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียนพื่อเข้าร่วมการอบรม

1) ชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านทางธนาคารหรือสั่งจ่ายเช็ค
ท่านสามารถโอนเงินผ่านทางธนาคารหรือสั่งจ่ายเช็คได้ในนามของ

บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 055-8-8062-4

โดยขอความอนุเคราะห์จากท่านในการส่งสำเนาใบนำฝากหรือหลักฐานในการโอนเงินของท่าน เพื่อแจ้งการชำระเงินที่ คุณวรางคณา บุญญาสถิตย์ (อีฟ) อีเมล์ warangkana@vr-3d.com หรือที่หมายเลขโทรสาร 02 233 5024

2) ชำระเป็นเงินสดที่บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด
ท่านสามารถชำระเงินได้ด้วยตนเองที่

บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด
154 ซอยสุขสันต์ ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
หมายเลขโทรศัพท์ 02 267 6388-9
ในระหว่างช่วงเวลาทำการ วันจันทร์ ถึง ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือชำระเงินผ่านช่องทาง e-Banking

สำหรับในกรณีที่ท่านดำเนินการชำระเงินในนามของบริษัท สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%
(เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105546092555)


::: แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรม :::


error: Content is protected !!