ซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกับแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) ที่มาพร้อมกับคุณสมบัติต่าง ๆ
ทั้งการออกแบบสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมระบบอาคารและโครงสร้าง และการก่อสร้าง
ซึ่งรองรับการทำงานของทุกสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และรองรับกระบวนการทำงานออกแบบร่วมกัน

ทำไมต้องใช้ Revit?

Run projects more efficiently

แบ่งเบาภาระการผลิตโดยใช้ระบบอัตโนมัติในตัวสำหรับการออกแบบเอกสารและจัดการสิ่งที่ส่งมอบ

Unify teams and workflows

บันทึก ซิงค์ และแชร์ข้อมูล BIM และ CAD ตามแบบจำลองใน Revit และเชื่อมต่อทีมงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในแบบสหสาขาวิชาชีพและกระบวนการทำงาน

Take command of your design data

ใช้ Revit เป็นหัวใจหลักของกระบวนการ BIM ของคุณ พัฒนาและปรับใช้มาตรฐาน เวิร์กโฟลว์ และเนื้อหา

CAD to BIM workflows, for less

เวิร์กโฟลว์การทำงานในแบบสหสาขาวิชาชีพสำหรับทุกช่วงระยะเวลาของการดำเนินการโครงการ

Multidisciplinary workflows for every project phase

เวิร์กโฟลว์ที่ประสานงานกันภายในชุดซอฟท์แวร์ AEC Collection จะเชื่อมต่อนักออกแบบ วิศวกร และผู้รับเหมาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งมอบโครงการ

คุณสมบัติที่สำคัญของ Revit

คุณสมบัติที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและชุดเครื่องมือหลากหลายสาขาใน Revit® สามารถช่วยให้มืออาชีพด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้างทุกคนทำงานอย่างดีที่สุดในฐานะบุคคลและเป็นทีม

Parametric components

วางผนัง ประตู และหน้าต่าง ในแบบกราฟิกและพารามิเตอร์ที่หลากหลายสำหรับการออกแบบและการสร้างแบบรูปทรง

Worksharing

บันทึก ซิงค์ ตรวจสอบ และอัปเดตงานเป็นโมเดลที่ใช้ร่วมกันจากส่วนกลางในสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันของโครงการ Revit

Schedules

ใช้ตารางเพื่อแสดงข้อมูล กรอง จัดเรียง แสดง และแชร์ข้อมูลของโครงการได้ดียิ่งขึ้น

Interoperability

Revit นำเข้า ส่งออก และเชื่อมโยงกับรูปแบบไฟล์ BIM และ CAD ที่ใช้กันทั่วไป รวมถึง IFC, 3DM, SKP, OBJ และอื่นๆ

Developer tools and solutions

ขยายการทำงานของ Revit ด้วย Dynamo, การเข้าถึง API, โซลูชันสำหรับนักพัฒนา และเนื้อหา BIM บน Autodesk App Store

3D massing for complex form-making

สร้างการศึกษารูปแบบ โปรไฟล์ และร่างแบบเฉพาะไซต์ภายในสภาพแวดล้อม Revit in-place massing และใช้การโหลด Family ของ Mass เข้าไปเพื่อสร้างมาตรฐานและทำรูปทรงเรขาคณิตซ้ำๆ ภายในโครงการ

Annotation

สื่อสารความตั้งใจในการออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือสำหรับการ Tag การวัดขนาด และการแสดงภาพประกอบในรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ

Generative Design in Revit

ประเมินและเปรียบเทียบทางเลือกการออกแบบในระดับต่างๆ ด้วย Generative Design ใน Revit ที่มีให้เฉพาะสมาชิก AEC Collection เท่านั้น

Standard and custom family content

โหลดเนื้อหาของ Family จากระบบคลาวด์ของ Autodesk ลงในโครงการ Revit หรือสร้างไลบรารีส่วนประกอบอาคารของคุณเอง

Global parameters

ฝังความตั้งใจในการออกแบบด้วยพารามิเตอร์ทั้งโครงการที่ทำงานกับขนาดรัศมีและเส้นผ่านศูนย์กลางและข้อจำกัดด้านความเท่าเทียมกัน

Visibility settings and overrides

ควบคุมการแสดงผลวัตถุ ด้วยการซ่อน เปิดเผย และเน้นองค์ประกอบอาคาร ใช้การแทนที่เพื่อปรับแต่งรูปลักษณ์

Personalization and customization

ปรับแต่งอินเทอร์เฟซผู้ใช้ให้พอดีด้วยแป้นพิมพ์ลัด , ริบบอน และแถบเครื่องมือที่กำหนดค่าได้

Explore Revit by industry

Revit มีเครื่องมือที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์สำหรับสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และสาขาวิชาการก่อสร้าง ดูวิธีที่คุณสามารถใช้เครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับวิชาชีพของคุณ และการทำงานร่วมกันในสภาพแวดล้อมการสร้างแบบจำลองที่เป็นหนึ่งเดียว

Design to documentation

วางผนัง ประตู และหน้าต่าง สร้างแผนผังชั้น ระดับความสูง ส่วน ตารางเวลา มุมมอง 2 มิติและ 3 มิติ และการแสดงผลอย่างรวดเร็วและแม่นยำ

Analysis

เพิ่มประสิทธิภาพของอาคารในการออกแบบขั้นต้น ดำเนินการประมาณการต้นทุน และตรวจสอบประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งานของโครงการและอาคาร

Visualization

สร้างการเรนเดอร์เสมือนจริง สร้างเอกสารประกอบด้วยการตัดทอน มุมมอง 3 มิติ และภาพพาโนรามาแบบสเตอริโอเพื่อขยายการออกแบบของคุณไปสู่ความจริงเสมือน

Coordination and Collaboration

Share และ Sync และการบูรณาการการทำงานร่วมกับวิศวกรและผู้รับเหมาก่อสร้างใน Revit ด้วยสภาพแวดล้อมโครงการที่เป็นหนึ่งเดียวกัน

Concrete reinforcement

การเสริมคอนกรีตแบบจำลอง 3 มิติในสภาพแวดล้อม BIM ขั้นสูง สร้างรายละเอียดการออกแบบการเสริมแรงและเอกสารการวาดภาพร้านค้าพร้อมตารางการดัดเหล็กเส้น

Design to detail workflows

เชื่อมต่อการออกแบบเหล็กและรายละเอียดของเวิร์กโฟลว์ กำหนดความตั้งใจในการออกแบบสำหรับรายละเอียดในระดับที่สูงขึ้นสำหรับการเชื่อมต่อเหล็กในโมเดล Revit

Documentation

สร้างเอกสารการออกแบบเหล็กและคอนกรีตที่มีรายละเอียดและแม่นยำมากขึ้น

Analysis

ดำเนินการวิเคราะห์โครงสร้างและส่งออกไปยังแอปพลิเคชันการวิเคราะห์และออกแบบด้วยแบบจำลองการวิเคราะห์ในขณะที่คุณสร้างแบบจำลองทางกายภาพใน Revit

Integrated design

ปรับปรุงกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมด้วย Revit ประสานงานและสื่อสารความตั้งใจในการออกแบบในรูปแบบเดียวก่อนเริ่มการก่อสร้าง

Analysis

ดำเนินการจำลองและตรวจจับปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆ ในกระบวนการออกแบบ ใช้ข้อมูลการวิเคราะห์พลังงานเชิงแนวคิดสำหรับการคำนวณทางวิศวกรรม

Documentation

ระบบการออกแบบ แบบจำลอง และระบบการสร้างเอกสารในบริบทของแบบจำลองข้อมูลอาคารเต็มรูปแบบ รวมถึงส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรมและโครงสร้าง

Fabrication

แบบจำลองสำหรับการผลิต MEP ด้วยเครื่องมือที่ทำให้เค้าโครงแบบจำลองการผลิตเป็นแบบอัตโนมัติ จัดทำแบบจำลองสำหรับรายละเอียดการประสานงานการผลิตและการติดตั้ง

Make more informed decisions

ใช้โมเดล 3 มิติที่ประกอบด้วยด้วยข้อมูลเพื่อวางแผนและตัดสินใจก่อนการก่อสร้างได้ตั้งแต่เนิ่นๆ จัดแนวความพยายามสร้างแบบจำลองการก่อสร้างของคุณสำหรับการใช้งานปลายน้ำ

Connect design to detailing

การเชื่อมต่อเหล็กแบบจำลองที่มีรายละเอียดในระดับที่สูงขึ้น ใช้เครื่องมือเพื่อเชื่อมโยงการออกแบบโครงสร้างเข้ากับรายละเอียดได้ดียิ่งขึ้น ช่วยลดเวลาในการผลิต

Prepare for fabrications

เข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์และข้อมูลจำเพาะในโมเดล Revit เพื่อชี้แจงและเปลี่ยนจากความตั้งใจในการออกแบบไปสู่การผลิตและการติดตั้ง

Improve communucation

ใช้โมเดล Revit เพื่อประสานงานการจัดการสถานที่ ตรวจจับการปะทะกัน ลำดับขั้นตอน; และปรับปรุงประสิทธิภาพของสำนักงานสู่ภาคสนาม การประกันคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ

Workflows

ดูว่า Revit ทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์อื่นๆ ของ Autodesk ได้อย่างไร

Revit + Insight

ทำการวิเคราะห์เพื่อแจ้งการตัดสินใจในการออกแบบสำหรับการออกแบบอาคารอย่างยั่งยืน

Revit + Insight

ใช้ ReCap เพื่อนำเข้า ดู และแปลงข้อมูลพอยต์คลาวด์ จากนั้น ใช้ข้อมูลใน Revit สำหรับการสร้างแบบจำลองแนวคิด

Revit + Dynamo

ทำให้การทำงานซ้ำบ่อยๆ เป็นประจำให้เป็นไปโดยอัตโนมัติ

Complete structural engineering workflows

ออกแบบ วิเคราะห์ และลงรายละเอียดโครงสร้างคอนกรีตและเหล็กด้วย Revit, Robot Structural Analysis Professional และ Advance Steel

Revit + Advance Steel

เชื่อมต่อโมเดล Revit กับ Advance Steel ด้วยส่วนขยาย Advance Steel ฟรี ถ่ายโอนข้อมูล BIM ของแบบจำลองใน LOD350 สำหรับเหล็กโครงสร้าง

Revit + Precast Extension for Revit

เชื่อมต่อการออกแบบเข้ากับกระบวนการผลิตสำหรับชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป

Revit + Fabrication CADmep

สร้างแบบจำลองใน Revit ส่งออกเป็นไฟล์ MAJ และนำไปยัง Fabrication CADmep สำหรับการเขียนแบบร้านค้าและความพร้อมภาคสนาม

Revit + Fabrication ESTmep

สร้างการประมาณการจากแบบจำลอง Revit ที่สร้างด้วย ITM และใช้เพื่อช่วยให้ชนะงานด้วยการเสนอราคาที่แม่นยำและแข่งขันได้มากขึ้น

Revit + Insight

รับข้อเสนอแนะตามเวลาจริงเพื่อแจ้งการตัดสินใจในการออกแบบเพื่อประสิทธิภาพการสร้างที่ดีขึ้นด้วย Revit และ Insight

error: Content is protected !!