Novade คือ ดิจิทัลแพลตฟอร์มผ่านระบบคลาวด์สำหรับองค์กร ที่นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ด้วยการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน และสามารถบริหารจัดการพื้นที่ก่อสร้างของคุณได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งแพลตฟอร์มนี้สามารถใช้งานได้ในทุกช่วงของโครงการก่อสร้าง ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตส่วนประกอบของอาคาร (Pre-Fabrication) การก่อสร้างอาคาร (Construction) การส่งมอบพื้นที่ (Handover) จนถึงการบำรุงรักษาอาคาร (Maintenance)

โดยดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับองค์กรจาก Novade ได้รับการยอมรับในประสิทธิภาพ และความสามารถ ทั้งจากบริษัทผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ บริษัทก่อสร้าง รวมถึงบริษัทผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง และยังถูกนำไปใช้งานจริงในโครงการก่อสร้างประเภทต่าง ๆ ทั้งในภูมิภาคยุโรป และเอเชียอีกด้วย

Digital Platform สำหรับการทำงานร่วมกันในพื้นที่อาคาร

ดิจิทัลแพลตฟอร์มคุณภาพที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันในพื้นที่ก่อสร้างผ่านคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และอุปกรณ์สมาร์ทโฟนของคุณ ทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Andriod

Novade เป็นองค์กรระดับโลกที่ดำเนินการครอบคลุมทั่วทั้งในภูมิภาคยุโรป และเอเชีย

จำนวนประเทศ
0
จำนวนองค์กรที่เป็นลูกค้า
0
จำนวนผู้ใช้งาน
0
ความพึงพอใจของลูกค้า
0

Digital Platform ที่สามารถใช้งานได้จากทุกอุปกรณ์ของคุณ

ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์มจาก Novade ไม่ว่าทีมงานในพื้นที่ก่อสร้างของคุณจะใช้งานอุปกรณ์ที่มีลักษณะแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเดสก์ท็อป แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ทุกคนก็ยังจะสามารถทำงานร่วมกันได้
ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์มจาก Novade ไม่ว่าทีมงานในพื้นที่ก่อสร้างของคุณจะใช้งานอุปกรณ์ที่มีลักษณะแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเดสก์ท็อป แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ทุกคนก็ยังจะสามารถทำงานร่วมกันได้

ทำไมองค์กรของคุณ ถึงต้องเลือกใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มจาก Novade

Purpose Built

ดิจิทัลแพลตฟอร์มจาก Novade ถูกพัฒนาขึ้น บนพื้นฐานจากการสังเกตสถานการณ์การทำงานจริงของส่วนงานต่าง ๆ ในพื้นที่ไซต์งานก่อสร้าง

Mobile Like You

คุณสามารถทำงานได้ผ่านอุปกรณ์แบบพกพาทั้งในระบบ iOS และ Android นอกจากนี้ยังสามารถทำงานได้แบบออฟไลน์ โดยระบบจะทำการซิงค์ข้อมูลในทันที เมื่ออุปกรณ์สามารถทำการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้สำเร็จ

Fast & Easy to Use

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อให้งานของคุณเสร็จสิ้นได้อย่างรวดเร็ว โดยผู้ใช้งานสามารถเริ่มต้นใช้งาน Novade ได้อย่างรวดเร็วในเวลาเพียง 5 นาทีเท่านั้น

Seamless Deployment

โมดูลทั้งหมดของ Novade สามารถทำการปรับตั้งค่า และเริ่มใช้งานได้ภายในระยะเวลาที่รวดเร็วเพียง 1 วัน

A Full Range of Modules for Your Project

Novade มาพร้อมกับโมดูลที่ครบถ้วนสำหรับการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ในโครงการของคุณ

QUALITY
MAINTENANCE
SAFETY – HSE
WORKFORCE
SITE DIARY
ACTIVITY

Novade Quality

Build Outstanding Projects & Reputation

Manage quality inspections
• เปลี่ยนแปลงรายการตรวจสอบคุณภาพ ด้วยแบบฟอร์มดิจิทัลผ่านอุปกรณ์แบบพกพา
• สามารถกำหนดขั้นตอนในการอนุมัติของแต่ละส่วนงาน
• สามารถกำหนดสิทธิ และกำหนดเวลาในการตรวจสอบคุณภาพงาน
• ตรวจสอบสถานะทั้งหมดของการควบคุมคุณภาพ ได้แบบเรียลไทม์

Manage defect rectification process
• สามารถบันทึกข้อบกพร่องที่พบจากการก่อสร้าง โดยสามารถถ่ายภาพและใส่คำอธิบายประกอบ พร้อมทั้งยังสามารถกำหนดจุดที่พบข้อบกพร่องได้จากแบบก่อสร้างได้อีกด้วย
• สามารถมอบหมายงานในแต่ละจุดให้กับผู้ที่รับผิดชอบได้โดยตรง
• ลงนามเพื่อยืนยันการตรวจรับผลงานการแก้ไขข้อบกพร่อง ด้วยการลงนามแบบดิจิทัล
• สามารถเพิ่มตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า สำหรับใช้ในระหว่างการส่งมอบพื้นที่

Novade Safety – HSE

Make Your Business a Safer Place

Digitize safety forms
• สามารถทำการตั้งค่า ปรับแต่ง และการจัดการรายการตรวจสอบด้านความปลอดภัย
• สามารถส่งข้อมูล เพื่อใช้ในการประเมิน และการอนุมัติเพื่ออนุญาตให้ทำงาน
• สามารถจัดเก็บรายงานทั้งหมดได้ในรูปแบบของไฟล์ PDF สำหรับใช้ในการตรวจสอบ

Safety Inspections
• ตรวจสอบ และกำหนดรายละเอียดการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนด หรือ NCRs (Non Compliance Reports)
• สามารถทำการสร้างรายงานในรูปแบบของไฟล์ PDF
• ติดตาม และตรวจสอบการติดตาม ในการตรวจสอบทางด้านความปลอดภัย

Incidents and near misses
• สามรถส่งบันทึกรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
• สามารถดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลได้

Novade Site Diary

Monitor Field Productivity

Save 30 Minutes per Shift on Reporting Duties
• ช่วยประหยัดเวลาที่ใช้ในการทำงานด้านเอกสารของผู้ดูแลไซต์งาน เพื่อให้สามารถมุ่งเน้นการทำงานไปที่กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในไซต์งาน
• สามารถสร้างรายงานได้โดยอัตโนมัติ ด้วยเทมเพลตที่ได้มีการกำหนดไว้ล่วงหน้า
• สามารถสร้างรายงานได้ในรูปแบบของไฟล์ PDF

Generate Site Diaries Automatically
• สามารถปรับแต่งเพื่อกำหนดค่าเทมเพลตของ Site Diaries ได้ตามที่ต้องการ
• สามารถแบ่งปันรายงานที่ปรับแต่งรูปแบบให้ผู้บริหาร ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ
• ส่งรายงานของคุณผ่านเวิร์กโฟลว์ ที่สามารถปรับแต่งได้

Improve Productivity & Bidding Accuracy
• สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพและการใช้ทรัพยากรของทีม
• สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานตามกิจกรรมและองค์ประกอบของการก่อสร้าง
• สามารถรวบรวมข้อมูลอัตราส่วนของประสิทธิภาพจากโครงการที่ผ่านมา เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการเสนอราคาได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

Novade Maintenance

Reduce Operational Costs

Manage and track all assets
• กำหนดค่าของข้อมูล เพื่อใช้ในการติดตามทรัพย์สิน ที่กระจายอยู่ในหลาย ๆ ไซต์งาน
• เข้าถึงข้อมูลของสินทรัพย์ได้ด้วย Barcode และ NFC Tags
• สร้างรายการตรวจสอบสำหรับสินทรัพย์แต่ละประเภทได้
• รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ สำหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

Preventive maintenance
• สามารถกำหนดเวลาสำหรับการซ่อมบำรุง การตรวจสอบความคืบหน้า และเก็บรวบรวมข้อมูลการซ่อมบำรุงทั้งหมด
• สามารถส่งข้อมูลและอนุมัติรายงานสำหรับการบำรุงรักษา
• สามารถรวบรวมข้อมูล และการรายงานผลได้

Repairs
• ผู้ใช้งานภายนอกสามารถรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นกับสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ได้จากอุปกรณ์แบบพกพา
• มอบหมายและตรวจสอบรายการของงานซ่อมแซม
• บริหารจัดการอะไหล่สำหรับใช้ในการซ่อมบำรุงและการซ่อมแซม

Novade Workforce

Manage Team Members and Activities

Timecards and activities
• บันทึกเวลาการเข้า-ออกงาน ของพนักงานแต่ละคนในโครงการ
• มอบหมาย และทำการตรวจสอบกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการ
• ติดตามความคืบหน้าของงานได้แบบเรียลไทม์ผ่านหน้า dashboard
• การตรวจสอบข้อมูลการทำงานล่วงเวลาของพนักงาน

Export information for payroll
• สามารถอนุมัติบัตรลงเวลาเข้า-ออกงาน ของพนักงานได้ผ่านระบบดิจิทัล
• สร้างเอกสารรายงานในรูปแบบของ PDF พร้อมลายเซ็นต์ได้โดยอัตโนมัติ
• สามารถส่งออกข้อมูลจากระบบเพื่อนำไปใช้สำหรับการจ่ายเงินเดือนได้

Novade Activity

Manage On-site Activities and Processes

Task management
• สร้างและจัดการรายการงานที่ต้องดำเนินการ
• ตัวเลือกในการนำเข้าข้อมูลงานจากกำหนดการที่มีอยู่แล้ว
• สามารถเชื่อมโยงฟอร์มเข้ากับงานต่าง ๆ ได้
• มอบหมายงานให้กับพนักงาน หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้อง
• ตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูลสถานะ ได้จากอุปกรณ์แบบพกพา

Activity monitoring
• ตัวเลือกสำหรับการสร้างฟอร์มและแดชบอร์ดที่สามารถกำหนดได้เอง สำหรับการติดตามกิจกรรมที่มีความซับซ้อน

Secure

เข้าถึงข้อมูลของคุณด้วยการเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านที่มีความปลอดภัย โดยการเชื่อมต่อทั้งหมดจะถูกเข้ารหัสด้วยนโยบายที่เข้มงวดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และการรักษาไว้ซึ่งความลับของข้อมูล

Reliable

โมดูลทั้งหมดของ Novade สามารถทำงานได้ทั้งในรูปแบบออฟไลน์ และออนไลน์ ด้วยเซิร์ฟเวอร์สำหรับการอัพเดทข้อมูลที่มีความพร้อมในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 99.9% โดยมีการสำรองข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน

Scalable

แพลตฟอร์มของ Novade ถูกออกแบบมาให้รองรับกับผู้ใช้งานจำนวนมาก รวมถึงรายการจุดบกพร่อง รูปภาพ และรายการตรวจสอบจำนวนมากมายหลายพันรายการ โดยไม่ส่งกระทบต่อประสิทธิภาพในการใช้งาน

error: Content is protected !!