Autodesk Construction Cloud เชื่อมต่อกระบวนการและประสานการทำงานของทีม และข้อมูลตลอดช่วงของการก่อสรา้ง เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดและเพิ่มผลกำไร

Autodesk Construction Cloud  ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองการทำงานที่ดียิ่งขึ้นและตอบโจทย์ของกระบวนการทำงาน BIM ในปัจจุบันที่ต้องการทำงานในแบบ Collaboration กันมากยิ่งขึ้น เรียกได้ว่าเป็นการทำงานในแบบเชื่อมโยงกระบวนการทำงานร่วมกันผ่านระบบ Cloud ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาการสื่อสาร

เชื่อมต่อกระบวนการทำงาน, ทีมงาน และข้อมูล ในทุกๆ ขั้นตอนของการก่อสร้าง

นำทีมงานโครงการทั้งหมดมารวมกันตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงส่งมอบงานบนแฟลตฟอร์มเพียงชุดเดียว เพื่อเชื่อมต่อ Workflow
และการทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัยและเกิดข้อมูลที่เป็นความจริงชุดเดียวตามหลักการ (Single Source of Truth)

Autodesk Construction Cloud Products

Autodesk Construction Cloud นั้นจะประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ให้เราเลือกใช้งานหลายๆ ตัว ดังนี้

Autodesk Docs

Autodesk Docs นี้จะเป็นโซลูชั่นที่มาพร้อมกันกับชุดซอฟท์แวร์ AEC Collection ที่คุณสามารถทำการด้านการจัดการเอกสารในแบบศูนย์รวมบนระบบคราวน์ โดยทำหน้าที่เป็นแหล่งรวมข้อมูลในแนวทางของ Single Source of Truth ตลอดวงจนชีวิตของอาคารของโครงการสำหรับทีมงานทั้งหมด

Autodesk BIM Collaborate

Autodesk BIM Collaborate จะเหมาะสำหรับ BIM Manager, BIM Coordinator ที่ใช้สำหรับการตรวจสอบแบบจำลอง Clash Detection บนระบบคราวน์ได้ในทันที โดยจะมีลักษณะคล้ายกับชุด BIM360COORD เดิม แต่มีการเพิ่มเติมโมดูล Design Collaboration เข้ามาด้วย

Autodesk BIM Collaboration Pro

Autodesk BIM Collaborate Pro จะเหมาะสำหรับผู้ที่ทำ BIM ทุกระดับ ซึ่งคล้ายกับชุด BIM360Design เดิม ที่มีความสามารถในการทำงานร่วมกันผ่าน Autodesk Revit, Civil3D และ Plant3D โดยจะสามารถทำงานร่วมกันได้ผ่านระบบคราวน์ ซึ่งทำให้สามารถทำงานร่วมกันบนแบบจำลองเดียวกันได้บนสภาพแวดล้อมแบบคราวน์


Autodesk Build

Autodesk Build เป็นระบบคราวน์เพื่อการรองรับการจัดการภาคสนามหรือหน้างานก่อสร้าง ซึ่งเหมาะกับการใช้เพื่อบริหารจัดการโครงการก่อสร้างที่ใช้ประโยชน์สูงสุดจากคุณสมบัติที่ดีจาก BIM360 + PlanGrid และความสามารถใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลของโครงการได้ทันทีและทั่วถึงทั้งทีมงานของคุณ

Autodesk Takeoff

Autodesk Takeoff สำหรับการถอดปริมาณทั้งจากแบบ 2D และจากโมเดล 3D บนระบบคราวน์เพื่อให้ทีมงาน Estimator สามารถทำงานร่วมกันและเข้าถึงเอกสารแบบก่อสร้าง และแบบจำลองที่เกี่ยวข้องได้ง่ายยิ่งขึ้นผ่านระบบ Clooud

กระบวนการทำงานที่น่าสนใจของ Autodesk Construction Cloud – (BIM Collaborate Pro)

กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพมีจุดเริ่มต้นจากการเชื่อมโยงทีมงานของโครงการ โดยการเข้าถึงไฟล์ Autodesk Revit, Civil 3D อย่างบูรณาการ และการทำงานออกแบบร่วมกันในแพลตฟอร์มเดียวผ่านระบบคลาวด์ จะช่วยเพิ่มผลผลิตและพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานให้กับทีมออกแบบของคุณ อีกทั้งยังช่วยให้การส่งมอบงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว

การทำงานร่วมกันบน Autodesk Revit ผ่านระบบคลาวด์

ผู้ใช้งานจากทีมต่าง ๆ ในโครงการ สามารถทำการเขียนโมเดลร่วมกันบนซอฟต์แวร์ Revit ได้อย่างปลอดภัยแบบเรียลไทม์ผ่านระบบคลาวด์ ไม่ว่าคุณจะอยู่ภายในบริษัทเดียวกันหรือต่างบริษัทกันก็ตาม

การแสดงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

คุณสามารถเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโมเดลที่ใช้ทำงานร่วมกัน เพื่อแสดงให้เห็นว่าข้อมูลการออกแบบที่มีการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลกระทบต่องานอื่น ๆ ที่กำลังทำหรือดำเนินการอยู่อย่างไร

การทำงานร่วมกันสำหรับ Revit, Civil 3D และ Plant3D

สามารถสร้างและเข้าถึงไฟล์ Revit, Civil 3D และ Plant3D ได้อย่างปลอดภัย ในสภาพแวดล้อมของข้อมูลที่ถูกอัพเดทแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้คุณยังสามารถรีวิวงานออกแบบที่ถูกพัฒนาขึ้นได้จากเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อให้การทำงานร่วมกันกับทีมงานของคุณมีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Connect your workflows, teams, and data with Autodesk Construction Cloud.

ทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นด้วยซอฟต์แวร์การจัดการการก่อสร้างที่เรียบง่ายและทรงพลังที่เชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์ที่สำคัญ

error: Content is protected !!