Autodesk Construction Cloud เชื่อมต่อกระบวนการและประสานการทำงานของทีม ​และข้อมูลตลอดช่วงของการก่อสรา้ง เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดและเพิ่มผลกำไร​

Autodesk Construction Cloud  ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองการทำงานที่ดียิ่งขึ้นและตอบโจทย์ของกระบวนการทำงาน BIM ในปัจจุบันที่ต้องการทำงานในแบบ Collaboration กันมากยิ่งขึ้น เรียกได้ว่าเป็นการทำงานในแบบเชื่อมโยงกระบวนการทำงานร่วมกันผ่านระบบ Cloud ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาการสื่อสาร

เชื่อมต่อกระบวนการทำงาน, ทีมงาน และข้อมูล ในทุกๆ ขั้นตอนของการก่อสร้าง

นำทีมงานโครงการทั้งหมดมารวมกันตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงส่งมอบงานบนแฟลตฟอร์มเพียงชุดเดียว เพื่อเชื่อมต่อ Workflow
และการทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัยและเกิดข้อมูลที่เป็นความจริงชุดเดียวตามหลักการ (Single Source of Truth)

Autodesk Construction Cloud Products

Autodesk Construction Cloud นั้นจะประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ให้เราเลือกใช้งานหลายๆ ตัว ดังนี้

Autodesk Docs​

Autodesk Docs นี้จะเป็นโซลูชั่นที่มาพร้อมกันกับชุดซอฟท์แวร์ AEC Collection ที่คุณสามารถทำการด้านการจัดการเอกสารในแบบศูนย์รวมบนระบบคราวน์ โดยทำหน้าที่เป็นแหล่งรวมข้อมูลในแนวทางของ Single Source of Truth ตลอดวงจนชีวิตของอาคารของโครงการสำหรับทีมงานทั้งหมด​

Autodesk BIM Collaborate​

Autodesk BIM Collaborate จะเหมาะสำหรับ BIM Manager, BIM Coordinator ที่ใช้สำหรับการตรวจสอบแบบจำลอง Clash Detection บนระบบคราวน์ได้ในทันที โดยจะมีลักษณะคล้ายกับชุด BIM360COORD เดิม แต่มีการเพิ่มเติมโมดูล Design Collaboration เข้ามาด้วย​

Autodesk BIM Collaboration Pro​

Autodesk BIM Collaborate Pro จะเหมาะสำหรับผู้ที่ทำ BIM ทุกระดับ ซึ่งคล้ายกับชุด BIM360Design เดิม ที่มีความสามารถในการทำงานร่วมกันผ่าน Autodesk Revit, Civil3D และ Plant3D โดยจะสามารถทำงานร่วมกันได้ผ่านระบบคราวน์ ซึ่งทำให้สามารถทำงานร่วมกันบนแบบจำลองเดียวกันได้บนสภาพแวดล้อมแบบคราวน์


Autodesk Build

Autodesk Build เป็นระบบคราวน์เพื่อการรองรับการจัดการภาคสนามหรือหน้างานก่อสร้าง ซึ่งเหมาะกับการใช้เพื่อบริหารจัดการโครงการก่อสร้างที่ใช้ประโยชน์สูงสุดจากคุณสมบัติที่ดีจาก BIM360 + PlanGrid และความสามารถใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลของโครงการได้ทันทีและทั่วถึงทั้งทีมงานของคุณ​

Autodesk Takeoff​

Autodesk Takeoff สำหรับการถอดปริมาณทั้งจากแบบ 2D และจากโมเดล 3D บนระบบคราวน์เพื่อให้ทีมงาน Estimator สามารถทำงานร่วมกันและเข้าถึงเอกสารแบบก่อสร้าง และแบบจำลองที่เกี่ยวข้องได้ง่ายยิ่งขึ้นผ่านระบบ Clooud​

กระบวนการทำงานที่น่าสนใจของ Autodesk Construction Cloud – (BIM Collaborate Pro)​

กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพมีจุดเริ่มต้นจากการเชื่อมโยงทีมงานของโครงการ โดยการเข้าถึงไฟล์ Autodesk Revit, Civil 3D อย่างบูรณาการ และการทำงานออกแบบร่วมกันในแพลตฟอร์มเดียวผ่านระบบคลาวด์ จะช่วยเพิ่มผลผลิตและพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานให้กับทีมออกแบบของคุณ อีกทั้งยังช่วยให้การส่งมอบงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว

การทำงานร่วมกันบน Autodesk Revit ผ่านระบบคลาวด์​

ผู้ใช้งานจากทีมต่าง ๆ ในโครงการ สามารถทำการเขียนโมเดลร่วมกันบนซอฟต์แวร์ Revit ได้อย่างปลอดภัยแบบเรียลไทม์ผ่านระบบคลาวด์ ไม่ว่าคุณจะอยู่ภายในบริษัทเดียวกันหรือต่างบริษัทกันก็ตาม​

การแสดงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น​

คุณสามารถเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโมเดลที่ใช้ทำงานร่วมกัน เพื่อแสดงให้เห็นว่าข้อมูลการออกแบบที่มีการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลกระทบต่องานอื่น ๆ ที่กำลังทำหรือดำเนินการอยู่อย่างไร​

การทำงานร่วมกันสำหรับ Revit, Civil 3D และ Plant3D​

สามารถสร้างและเข้าถึงไฟล์ Revit, Civil 3D และ Plant3D ได้อย่างปลอดภัย ในสภาพแวดล้อมของข้อมูลที่ถูกอัพเดทแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้คุณยังสามารถรีวิวงานออกแบบที่ถูกพัฒนาขึ้นได้จากเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อให้การทำงานร่วมกันกับทีมงานของคุณมีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น​

Connect your workflows, teams, and data with Autodesk Construction Cloud.

ทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นด้วยซอฟต์แวร์การจัดการการก่อสร้างที่เรียบง่ายและทรงพลังที่เชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์ที่สำคัญ

error: Content is protected !!