SketchUp Studio for Higher Education

ทุกสิ่งที่ต้องการเพื่อให้โครงการของคุณลุล่วง

SketchUp Studio for Higher Education คือ ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษาแบบรายปีจาก SketchUp สำหรับนิสิต/นักศึกษา (Students) ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา และอาจารย์ผู้สอน (Educators) ที่ปฏิบัติงานสอนอยู่ในสถาบันระดับอุดมศึกษา โดยมาพร้อมกับเครื่องมืออันทรงพลังและครบถ้วนที่สุดของ SketchUp ที่สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ SketchUp Pro เพื่อการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานอาคารและสถาปัตยกรรมในรูปแบบ 3 มิติ ที่สามารถใช้งานได้ง่าย ซอฟต์แวร์ Sefaira สำหรับการวิเคราะห์และพัฒนาประสิทธิภาพของอาคารผ่านระบบคลาวด์ รวมถึงการสร้างสรรค์เอกสารรูปแบบต่าง ๆ และการแบ่งปันแนวคิดการออกแบบที่ยอดเยี่ยมของคุณร่วมกับอาจารย์ผู้สอน และเพื่อน ๆ ทุกคนในชั้นเรียนด้วยราคาที่สามารถเข้าถึงได้

ชุดเครื่องมืออันทรงพลังที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์
SketchUp Studio for Higher Education

Intuitive 3D modeler

ด้วยซอฟต์แวร์ SketchUp และเครื่องมือต่าง ๆ ที่สามารถใช้งานได้ง่าย จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการออกแบบอาคารและสถาปัตยกรรมในรูปแบบ 3 มิติ

Presentation-ready Graphics

คุณสามารถนำเสนอผลงานในรูปแบบกราฟฟิกที่มีความต่อเนื่องและน่าสนใจด้วยซอฟต์แวร์ SketchUp, LayOut และ Sefaira

Building Performance Analysis

ด้วย Sefaira จะช่วยให้คุณสามารถออกแบบอาคารที่เน้นประสิทธิภาพ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานแสงสว่าง สภาวะน่าสบาย และระบบปรับสภาวะอากาศ

Virtual and Augmented Reality

สามารถชมโมเดลโครงการของคุณได้ในสัดส่วน 1:1 ด้วยการใช้งานอุปกรณ์ AR และ VR รูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการใช้งานแอปพลิเคชั่นผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่

Cloud Storage

เข้าถึงข้อมูลของโครงการที่สร้างขึ้นได้ทุกที่ที่คุณต้องการ ด้วยพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบไม่จำกัดปริมาณผ่านระบบคลาวด์

Model on the Go

ด้วย SketchUp for Web ทำให้คุณสามารถสร้างโมเดลได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ใด ๆ ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

Products You Need

เงื่อนไขการสั่งซื้อและการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษา SketchUp Studio for Higher Education

1) SketchUp Studio For Students

  • ผู้ซื้อต้องมีสถานะเป็นนิสิต/นักศึกษาเต็มเวลา ที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชนในประเทศไทย
  • ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา เพื่อเป็นเอกสารหลักฐานประกอบการซื้อซอฟต์แวร์นี้
  • ซอฟต์แวร์สามารถใช้งานได้ระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ทำการสั่งซื้อซอฟต์แวร์
  • ซอฟต์แวร์ SketchUp Studio For Students ไม่สามารถใช้งานในเชิงพาณิชย์ หรืองานที่แสวงหาผลกำไรได้ในทุกรูปแบบ

2) SketchUp Studio For Educators

  • ผู้ซื้อซอฟต์แวร์จะต้องมีสถานะเป็นอาจารย์ประจำ ที่ปฏิบัติงานสอนอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนในประเทศไทย
  • ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวอาจารย์ เพื่อเป็นเอกสารหลักฐานประกอบการซื้อซอฟต์แวร์นี้
  • ซอฟต์แวร์สามารถใช้งานได้ระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ทำการสั่งซื้อซอฟต์แวร์
  • ซอฟต์แวร์ SketchUp Studio For Educators ไม่สามารถใช้งานในเชิงพาณิชย์ หรือที่แสวงหาผลกำไรได้ในทุกรูปแบบ

การชำระเงินค่าซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษา
SketchUp Studio for Higher Education

สำหรับท่านที่ทำการสั่งซื้อซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษา SketchUp Studio for Higher Education ท่านสามารถชำระเงินค่าซอฟต์แวร์ที่ท่านสั่งซื้อ ได้ภายหลังจากที่ท่านได้รับอีเมล์เพื่อยืนยันการสั่งซื้อซอฟต์แวร์ ด้วยวิธีการโอนเงินผ่านทางบัญชีธนาคาร ตามรายละเอียดที่ปรากฏด้านล่างนี้

 ชื่อบัญชี: บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด
 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 เลขที่บัญชี 055-8-8062-4

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษา
SketchUp Studio for Higher Education

ฝ่ายขาย บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด
หมายเลขโทรศัพท์ 02 267 6388 – 9
หรือที่อีเมล์ info@vr-3d.com

::: แบบฟอร์มสั่งซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษา :::
SketchUp Studio for Higher Education


error: Content is protected !!