ซอฟต์แวร์ CAD สำหรับการออกแบบทุกสิ่งที่ต้องการ โดยมาพร้อมกับความรวดเร็วในการทำงานจากชุดเครื่องมือสำหรับการทำงานเฉพาะทาง และการเข้าถึงไฟล์ได้จากทุกที่ผ่านเว็บแอปและโมบายแอป

Autodesk AutoCAD คือ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ หรือ computer-aided design (CAD) ที่สถาปนิก วิศวกร และผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างทั่วโลกให้ความไว้วางใจ ด้วยความสามารถในการสร้างแบบร่างสำหรับใช้เพื่อการก่อสร้างและการผลิตทั้งในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ที่มีความแม่นยำสูง ที่มาพร้อมกับชุดเครื่องมือสำหรับการทำงานเฉพาะทาง หรือ specialized toolsets ที่จะช่วยให้คุณสามารถทำงานต่าง ๆ ของคุณได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นกว่าที่เคย พร้อมทั้งเว็บแอปพลิเคชัน รวมถึงแอปพลิเคชั่นสำหรับการใช้งานบนอุปกรณ์แบบพกพา ที่จะทำให้คุณสามารถดูและแก้ไขงาน Drawing ได้จากอุปกรณ์ต่าง ๆ ของคุณ ทุกที่ ทุกเวลา

ชุดเครื่องมือภายในซอฟต์แวร์ AutoCAD สำหรับการทำงานเฉพาะทาง

ซอฟต์แวร์ Autodesk AutoCAD มาพร้อมกับชุดเครื่องมือเฉพาะทางด้านต่างๆ (Specialized Toolsets) ที่จะช่วยให้คุณสามารถทำงานต่าง ๆ ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น จากความสามารถของฟังก์ชันและไลบรารีที่ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับการทำงานเฉพาะทาง เพิ่มเติมจากคุณลักษณะหลักของซอฟต์แวร์ AutoCAD ที่คุณคุ้นเคย โดยเมื่อคุณทำการ Subscription ซอฟต์แวร์ AutoCAD (ไม่รวม AutoCAD LT) คุณจะสามารถเข้าถึงชุดเครื่องมือเฉพาะทางต่างๆ ได้ ดังนี้

Architecture Toolset

ชุดเครื่องมือสำหรับงานด้านสถาปัตยกรรม ที่มาพร้อมกับความสามารถเฉพาะทางด้านการออกแบบอาคาร รวมถึงวัตถุและรูปแบบต่างๆ ทางด้านสถาปัตยกรรม มากกว่า 8,000 รูปแบบ ที่จะช่วยให้คุณสามารถลดระยะเวลาในการวาดแบบทางสถาปัตยกรรมและการจัดทำเอกสารต่างๆ เป็นอย่างมาก

Electrical Toolset

ชุดเครื่องมือสำหรับงานระบบไฟฟ้า ที่มาพร้อมกับความสามารถเฉพาะทาง และสัญลักษณ์ในงานไฟฟ้ามากกว่า 65,000 แบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้าง แก้ไข และจัดทำเอกสารเกี่ยวกับระบบควบคุมไฟฟ้า ซึ่งสามารถออกแบบผังสำหรับการควบคุมไฟฟ้า แผนผังไดอะแกรม รวมถึงแบบอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว

Mechanical Toolset

ชุดเครื่องมือสำหรับงานออกแบบเครื่องจักรกล ที่มาพร้อมกับความสามารถเฉพาะทาง และชิ้นส่วนสำหรับการผลิตมากกว่า 700,000 ชิ้น เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของคุณ รวมถึงการทำงานแบบอัตโนมัติ ทั้งในการสร้างส่วนประกอบของเครื่องจักร และการสร้างเอกสารรายการวัสดุ

MEP Toolset

ชุดเครื่องมือสำหรับงานวิศวกรรมระบบอาคาร ที่มาพร้อมกับความสามารถเฉพาะทาง และวัสดุที่เกี่ยวข้องกับระบบกลไก งานไฟฟ้า และงานประปามากกว่า 10,500 ชิ้น เหมาะสำหรับการร่าง ออกแบบ และจัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานระบบ สามารถออกแบบระบบท่อ ระบบรางไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าสำหรับ HVAC ระบบประปา และระบบไฟฟ้าได้อย่างง่ายดาย

Map 3D Toolset

ชุดเครื่องมือที่รวมข้อมูล GIS และ CAD สำหรับสนับสนุนในการวางแผน การออกแบบ และการจัดการข้อมูล สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงพื้นที่ที่จัดเก็บทั้งในรูปแบบไฟล์ ฐานข้อมูล เว็บเซอร์วิส และรวมเข้ากับข้อมูลการออกแบบใน AutoCAD ของคุณ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการข้อมูล GIS ด้วยโครงสร้างของข้อมูลแบบมาตรฐาน ขั้นตอนการทำงานแบบอัตโนมัติ และแบบฟอร์มรายงานสำเร็จรูปต่างๆ

Raster Design Toolset

ชุดเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณทำการแก้ไขแบบที่ทำการสแกน รวมถึงรูปภาพแบบ Raster ให้อยู่ในรูปแบบของ DWG โดยสามารถทำการแก้ไข ลบหรือแปลงรูปภาพ จัดการกับ Raster สร้างรูปร่างของเส้น Vector และอื่นๆ

Plant 3D Toolset

ชุดเครื่องมือสำหรับการออกแบบโรงงานและวิศวกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างงานท่อและอุปกรณ์วัดคุม ที่ผนวกรวมเข้ากับการออกแบบโมเดลโรงงานแบบ 3 มิติ ซึ่งทำให้คุณสามารถสร้างแผนผังไดอะแกรม แผนผังโรงงาน และแผนผังในส่วนอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว

ซอฟต์แวร์ AutoCAD พร้อมแล้วที่จะไปกับคุณได้ทุกที่

ซอฟต์แวร์ Autodesk AutoCAD มาพร้อมกับเว็บแอปพลิเคชัน และแอปพลิเคชันสำหรับการใช้งานบนอุปกรณ์แบบพกพา ที่จะทำให้คุณสามารถเข้าถึงไฟล์ DWG ของคุณได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะผ่านอุปกรณ์ใด ๆ ก็ตาม โดยคุณสามารถร่าง แก้ไข วัดระยะ รวมถึงเพิ่มคำอธิบายต่าง ๆ ด้วยเครื่องมือ และเทคโนโลยีจาก AutoCAD ที่คุณคุ้นเคย

AutoCAD Web App

ด้วยเว็บแอปพลิเคชันของ AutoCAD ที่ถูกออกแบบมาอย่างเรียบง่าย ทำให้คุณสามารถแก้ไข สร้าง หรือดูไฟล์งาน CAD drawings ล่าสุดของคุณ ได้จากเว็บเบราว์เซอร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาของคุณ โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องทำการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ AutoCAD หรือซอฟต์แวร์ใด ๆ เพื่อติดตั้งลงในเครื่อง เพียงแค่คุณเข้าที่เว็บไซต์ web.autocad.com และลงชื่อเข้าใช้ด้วย Autodesk Account ของคุณเท่านั้น

AutoCAD Mobile App

ขยายกระบวนการทำงานจากเดิมของคุณด้วยแอปพลิเคชันของ AutoCAD ที่ถูกออกแบบมาสำหรับอุปกรณ์แบบพกพา ซึ่งทำให้คุณสามารถดู แก้ไข สร้าง และแบ่งปันไฟล์งาน CAD drawings ของคุณได้ทุกที่ ทุกเวลา ทั้งบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนและแท๊บเล็ต ทั้งในระบบปฏิบัติการ Windows, Android และ iOS โดยแอปพลิเคชัน AutoCAD Mobile App ยังมาพร้อมกับเครื่องมือดั้งเดิมที่คุณคุ้นเคย และเครื่องมือใหม่ ๆ ที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานบนอุปกรณ์แบบพกพา

ความสามารถใหม่ ๆ และการปรับปรุงประสิทธิภาพที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ AutoCAD 2024


เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างซอฟต์แวร์ AutoCAD และ AutoCAD LT

DESCRIPTION

Design every detail with 2D and 3D CAD software. Now includes access to industry-specific toolsets and improved workflows across desktop, web, and mobile.

Create 2D drawings faster and with more precision. Enjoy improved workflows across desktop, web, and mobile.

USE FOR

• 2D drafting, drawings, and documentation
• 3D modeling and visualization

• 2D drafting, drawings, and documentation

WHAT IT DOES

• Create and edit 2D geometry
• Create and edit 3D models with solids, surfaces, and mesh objects
•- Annotate drawings with text, dimensions, leaders, and tables
• Customize with add-on apps and APIs
• Customize the ribbon and tool palettes
• Customize with add-on apps and APIs
• Extract object data to tables
• Attach and import data from PDF files
• Share and use data from DGN files, Navisworks, and Bing Maps
• Apply and monitor CAD standards

• Create and edit 2D geometry
• Annotate drawings with text, dimensions, leaders, and tables
• Customize the ribbon and tool palettes
• Attach and import data from PDF files
• Share and use data from DGN files and Bing Maps

INCLUDES

• Access to the Autodesk App Store
• AutoCAD web app
• AutoCAD mobile app
• Access specialized toolsets for architecture, mechanical design, electrical design, and more

• AutoCAD web app
• AutoCAD mobile app

PLATFORM

Windows, Mac

Windows, Mac

ความต้องการของระบบสำหรับซอฟต์แวร์ AutoCAD 2024

Basic

Recommended

Operating System

64-bit OS that follows Autodesk’s  Product Support Lifecycle policy.


Processor

2.5-2.9 GHz processor

3+ GHz processor

Memory

8 GB

16 GB

Display resolution

Conventional Displays:
1920×1080 with True Color
High Resolution & 4K Displays: 
Resolutions up to 3840×2160 supported on Windows 10, (with capable display card)

Disk space

10.0 GB (suggested SSD)


Pointing device

MS-Mouse compliant


Display card

1 GB GPU with 29 GB/s Bandwidth and DirectX11 compliant

4 GB GPU with 106 GB/s Bandwidth and DirectX11 compliant

.NET Framework

.NET Framework version 4.8 or later

Network

– Deployment via Deployment Wizard.
– The license server and all workstations that will run applications dependent on network licensing must run TCP/IP protocol.
– Either Microsoft® or Novell TCP/IP protocol stacks are acceptable. Primary login on workstations may be Netware or Windows.
– In addition to operating systems supported for the application, the license server will run on Windows® Server 2012 R2, Windows Server 2016, and Windows Server 2019 editions.

Basic

Recommended

Operating System

64-bit OS that follows Autodesk’s  Product Support Lifecycle policy.


Processor

2.5-2.9 GHz processor

3+ GHz processor

Memory

8 GB

16 GB

Display resolution

Display resolution
1920×1080 with True Color

High Resolution & 4K Displays: 
Resolutions up to 3840×2160 supported on Windows 10, (with capable display card)

Disk space

6 GB free disk space for download and installation


Pointing device

MS-Mouse compliant


Display card

1 GB GPU with 29 GB/s Bandwidth and DirectX11 compliant

4 GB GPU with 106 GB/s Bandwidth and DirectX11 compliant

.NET Framework

.NET Framework version 4.8 or later

Network

– Deployment via Deployment Wizard.
– The license server and all workstations that will run applications dependent on network licensing must run TCP/IP protocol.
– Either Microsoft® or Novell TCP/IP protocol stacks are acceptable. Primary login on workstations may be Netware or Windows.
– In addition to operating systems supported for the application, the license server will run on Windows® Server 2012 R2, Windows Server 2016, and Windows Server 2019 editions.

Toolset

Specific Requirements

Map 3D

Disk Space: 16GB
Memory: 16GB
Database & FDO Requirements

Electrical

Disk Space: 12GB
Microsoft Access Database Engine 2016 Redistributable (x64)

Plant 3D

Disk Space: 10GB

Architecture

Disk Space: 12GB

Architecture

Disk Space: 7GB

MEP

Disk Space: 12GB

Additional requirements for large datasets, point clouds, and 3D modeling

  • 16 GB RAM or more
  • 6 GB free hard disk available not including installation requirements
  • 1920×1080 or greater True color video display adapter; 128 MB VRAM or greater, Pixel Shader 3.0 or greater, Direct3D® capable workstation class graphics card.
error: Content is protected !!